Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyűjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 

 

Nyelvi és irodalmi szakolvasói tér

Irodalom -- nyelvészet3. emelet

Szakolvasói tájékoztató 8 REF B0/1
8 REFS B0/1
 
filológia    
  lexikonok, terminológiai szótárak 80SL B1/1
  bibliográfiák 80SB B1/1
  egyéb filológiai vagy nyelvészeti segédkönyvek 80SE B1/1
filológia: irodalomtudományi és nyelvészeti közös kötetek 80 B1/1
általános nyelvészet, nyelvészet története 800 B1/1
  szemiotika, jelnyelvek, jelkép, jelrendszer 800.0 B1/1
  nyelvelmélet, nyelvfilozófia (nyelv és gondolkodás, nyelv és tudás), modern nyelvészeti irányzatok, nyelvi univerzálék, nyelvi kommunikáció, nyelv és írás, helyesírás általános problémái 800.11 B1/1
  történeti-összehasonlító nyelvészet , történeti nyelvészet, nyelvtipológia, kontrasztív nyelvészet (elméleti rész), etimológia, nyelvi változatok kialakulásának általános kérdései, helyesírás története 800.12 B1/2
  a nyelvek szerkezete és rendszere, nyelvi modellek (számítógépes is), univerzális grammatika, szintaxis, fonetika-fonológia, morfológia, lexikológia, lexikográfia 800.13 B1/2
  szemantika, pragmatika, diskurzuselmélet, szövegnyelvészet, stilisztika 800.15 B1/2
  szociolingvisztika, a nyelv változatai, rétegnyelvek, szleng, dialektológia, a világnyelvek problémái (általában és nem egyes nyelvek esetében)
pidzsin és kreol nyelvek, kétnyelvűség általában
800.3 B1/2
  pszicholingvisztika, a nyelv élettani és pszichológiai alapjai, a nyelv kialakulása, nyelv és gondolkodás
anyanyelv elsajátítása, beszédprodukció és -értés
kétnyelvűség, idegennyelv-tanulás
800.4 B1/2
  alkalmazott nyelvészet
nyelvtanítás (számítógépes is)
nyelvpedagógia (idegen nyelvi és anyanyelvi nyelvhelyesség, helyesírás tanítása általában)
kontrasztív nyelvészet (a pedagógiai gyakorlatban)
nyelvi zavarok (nyelvészeti szempontból) és korrekciójuk,
fordítás (szakfordítás is), tolmácsolás
nyelvpolitika
retorika (nyelvi és kommunikációs szempontból)
beszédkutatás
korpusznyelvészet
számítógépes szövegelemezés és alkalmazási lehetőségei (szerző megállapítása, egyes korszakok nyelvi jellemzőinek kutatása stb. )
800.7 B1/2
  kettő idegen nyelvű vagy kettőnél több idegen nyelvű hagyományos/számítógépes szótárak 800.7-3 B1/2
 
összehasonlító germanisztika    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
802/803S B2/1
anglisztika (angol filológia)    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
802S B2/1
  anglisztika: irodalomtudományi és nyelvészeti közös kötetek 802 B2/1
angol nyelvészet    
  lexikonok és terminológiai szótárak 802.01SL B2/1
  nyelvészeti bibliográfiák 802.01SB B2/1
  egyéb segédkönyvek 802.01SE B2/1
  összefoglaló angol nyelvészeti munkák, nyelvelmélet
az angol nyelv nyelvészeti vizsgálatának története
pszichoholingvisztika (angol vonatkozású) kétnyelvűség
802.01 B2/1
  szociolingvisztika (az angol nyelv nyelvjárásai, rétegnyelvek, pidgin nyelv, nyelvi regiszter)
az angol mint világnyelv
kétnyelvűség
802.02R B2/1
  történeti nyelvészet, etimológia
nyelvjárástörténet
rétegnyelvek történeti alakulása
helyesírás története nyelvemlékek szövegkiadásai
nyelvtörténeti szövegek antológiái
nyelvtörténeti szövegelemzések
802.02T B2/1
  nyelvtörténeti szótárak 802.02TSZ B2/1
angol leíró nyelvtan    
  nyelvtan (fonetika-fonológia, morfológia, szintaxis)
lexikológia, lexikográfia
helyesírás
802.11 B2/1
  szemantika, pragmatika, diskurzuselmélet,
szövegnyelvészet, stilisztika
802.15 B2/1
angol alkalmazott nyelvészet    
 

szakmódszertan
kontrasztív nyelvészet (elmélet)
kontrasztív nyelvészet a pedagógiai gyakorlatban
nyelvtanítás (számítógépes nyelvtanítás is)
nyelvi zavarok (nyelvészeti szempontból) és korrekciójuk,
tolmácsolás, fordítás (szakfordítás is)
nyelvpolitika
retorika
beszédkutatás
korpusznyelvészet
számítógépes szövegelemzés

802.7E B2/1
  nyelvkönyvek, tesztek, megoldókulcsok
érettségire és különböző vizsgákra felkészítő könyvek,
tanári kézikönyvek konkrét nyelvkönyvekhez
gyakorlókönyvek
szókincsfejlesztő könyvek
nyelvhelyességi tankönyvek
feladatgyűjtemények
szaknyelvi tankönyvek és vizsgára felkészítő könyvek
802.7 B2/1
  az angol nyelvű országok kultúrájának megismerését elősegítő országismereti szöveggyűjtemények és egyéb könyvek, amelyek nem kimondottan nyelvkönyvek, de az angol nyelv tanítása, ill. tanulása szempontjából jól használhatók 802.7A B2/1
  egynyelvű szótárak (kivéve nyelvtört. szótárak) 802.7-31 B2/2
  angol-magyar, magyar-angol szótárak 802.7-32 B2/2
 
germanisztika (német filológia)    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
803S B3/1
  germanisztika: irodalomtudományi és nyelvészeti közös kötetek 803 B3/1
német nyelvészet    
  lexikonok, terminológiai szótárak 803.01SL B3/1
  nyelvészeti bibliográfiák 803.01SB B3/1
  egyéb segédkönyvek 803.01SE B3/1
  összefoglaló német nyelvészeti munkák
nyelvelmélet
a német nyelv nyelvészeti vizsgálatának története
pszichoholingvisztika (német vonatkozású) kétnyelvűség
803.01 B3/1
  szociolingvisztika (a német nyelv nyelvjárásai, rétegnyelvek, nyelvi regiszter)
a német mint világnyelv
kétnyelvűség
803.02R B3/1
  történeti nyelvészet, etimológia
nyelvjárástörténet
rétegnyelvek történeti alakulása
helyesírás története
nyelvemlékek szövegkiadásai
nyelvtörténeti szövegek antológiái
nyelvtörténeti szövegelemzések
803.02T B3/1
  nyelvtörténeti szótárak 803.02TSZ B3/1
német leíró nyelvtan    
  nyelvtan (fonetika-fonológia, morfológia, szintaxis)
lexikológia, lexikográfia
helyesírás
803.11 B3/1
  szemantika, pragmatika, diskurzuselmélet,
szövegnyelvészet, stilisztika
803.15 B3/1
német alkalmazott nyelvészet    
  szakmódszertan
kontrasztív nyelvészet (elmélet)
kontrasztív nyelvészet a pedagógiai gyakorlatban
nyelvtanítás (számítógépes nyelvtanítás is)
nyelvi zavarok (nyelvészeti szempontból) és korrekciójuk,
tolmácsolás, fordítás (szakfordítás is)
nyelvpolitika
retorika
beszédkutatás
korpusznyelvészet
számítógépes szövegelemzés
803.7E B3/1
  nyelvkönyvek, tesztek, megoldókulcsok
érettségire és különböző vizsgákra felkészítő könyvek,
tanári kézikönyvek konkrét nyelvkönyvekhez
gyakorlókönyvek
szókincsfejlesztő könyvek
nyelvhelyességi tankönyvek
feladatgyűjtemények
szaknyelvi tankönyvek és vizsgára felkészítő könyvek
803.7 B3/1
  A német nyelvű országok kultúrájának megismerését elősegítő országismereti szöveggyűjtemények és egyéb könyvek, amelyek nem kimondottan nyelvkönyvek, de a német nyelv tanítása, ill. tanulása szempontjából jól használhatók 803.7A B3/2
  egynyelvű szótárak (kivéve nyelvtörténeti szótárak) 803.7-31 B3/2
  német-magyar, magyar-német szótárak 803.7-32 B3/2
egyéb germán nyelvek    
  filológia, nyelvészet, nyelvkönyvek 803.9 B4/1
  szótárak 803.9.7-3 B4/1
 
összehasonlító romanisztika    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
804/806S B4/1
  összehasonlító romanisztika (történeti és/ vagy tippológiai; filológiai vagy nyelvészeti) 804/806 B4/1
 
francia filológia    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
804S B4/1
  francia filológia: irodalomtudományi és nyelvészeti közös kötetek 804 B4/1
francia nyelvészet    
  lexikonok, terminológiai szótárak 804.01SL B4/1
  bibliográfiák 804.01SB B4/1
  egyéb segédkönyvek 804.01SE B4/1
  összefoglaló francia nyelvészeti munkák, nyelvelmélet
a francia nyelv nyelvészeti vizsgálatának története
pszichoholingvisztika (francia vonatkozású) kétnyelvűség
804.01 B4/1
  szociolingvisztika (a francia nyelv nyelvjárásai, rétegnyelvek, nyelvi regiszter)
a francia mint világnyelv
kétnyelvűség
804.02R B4/1
  történeti nyelvészet, etimológia
nyelvjárástörténet
rétegnyelvek történeti alakulása
helyesírás története nyelvemlékek szövegkiadásai
nyelvtörténeti szövegek antológiái
nyelvtörténeti szövegelemzések
804.02T B4/1
  nyelvtörténeti szótárak 804.02TSZ B4/1
francia leíró nyelvtan    
  nyelvtan (fonetika-fonológia, morfológia, szintaxis)
lexikológia, lexikográfia
helyesírás
804.11 B4/1
  szemantika, pragmatika, diskurzuselmélet,
szövegnyelvészet, stilisztika
804.15 B4/1
francia alkalmazott nyelvészet    
  szakmódszertan
kontrasztív nyelvészet (elmélet)
kontrasztív nyelvészet a pedagógiai gyakorlatban
nyelvtanítás (számítógépes nyelvtanítás is)
nyelvi zavarok (nyelvészeti szempontból) és korrekciójuk,
tolmácsolás, fordítás (szakfordítás is)
nyelvpolitika
retorika
beszédkutatás
korpusznyelvészet, számítógépes szövegelemzés
804.7E B4/1
  nyelvkönyvek, tesztek, megoldókulcsok, érettségire és különböző vizsgákra felkészítő könyvek
tanári kézikönyvek konkrét nyelvkönyvekhez
gyakorlókönyvek, szókincsfejlesztő könyvek
nyelvhelyességi tankönyvek, feladatgyűjtemények
szaknyelvi tankönyvek és vizsgára felkészítő könyvek
804.7 B4/1
  a francia nyelvű országok kultúrájának megismerését elősegítő országismereti szöveggyűjtemények és egyéb könyvek, amelyek nem kimondottan nyelvkönyvek, de a francia nyelv tanítása, ill. tanulása szempontjából jól használhatók 804.7A B4/1
  egynyelvű szótárak (kivéve nyelvtörténeti szótárak) 804.7-31 B4/1
  francia-magyar, magyar-francia szótárak 804.7-32 B4/2
 
olasz filológia    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
805S B4/2
  olasz filológia: irodalomtudományi és nyelvészeti közös kötetek 805 B4/2
olasz nyelvészet    
  lexikonok, terminológiai szótárak 805.01SL B4/2
  nyelvészeti bibliográfiák 805.01SB B4/2
  egyéb segédkönyvek 805.01SE B4/2
  összefoglaló olasz nyelvészeti munkák, nyelvelmélet
az olasz nyelv nyelvészeti vizsgálatának története
pszichoholingvisztika (olasz vonatkozású) kétnyelvűség
805.01 B4/2
  szociolingvisztika (az olasz nyelv nyelvjárásai, rétegnyelvek, nyelvi regiszter)
kétnyelvűség
805.02R B4/2
  történeti nyelvészet, etimológia
nyelvjárástörténet
rétegnyelvek történeti alakulása
helyesírás története nyelvemlékek szövegkiadásai
nyelvtörténeti szövegek antológiái
nyelvtörténeti szövegelemzések
805.02T B4/2
  nyelvtörténeti szótárak 805.02TSZ B4/2
olasz leíró nyelvtan    
  nyelvtan (fonetika-fonológia, morfológia, szintaxis)
lexikológia, lexikográfia
helyesírás
805.11 B4/2
  szemantika, pragmatika, diskurzuselmélet, szövegnyelvészet, stilisztika 805.15 B4/2
olasz alkalmazott nyelvészet    
  szakmódszertan
kontrasztív nyelvészet (elmélet)
kontrasztív nyelvészet a pedagógiai gyakorlatban
nyelvtanítás (számítógépes nyelvtanítás is)
nyelvi zavarok (nyelvészeti szempontból) és korrekciójuk,
tolmácsolás, fordítás (szakfordítás is)
nyelvpolitika
retorika
beszédkutatás
korpusznyelvészet, számítógépes szövegelemzés
805.7E B4/2
  nyelvkönyvek, tesztek, megoldókulcsok, érettségire és különböző vizsgákra felkészítő könyvek,
tanári kézikönyvek konkrét nyelvkönyvekhez
gyakorlókönyvek, szókincsfejlesztő könyvek
nyelvhelyességi tankönyvek, feladatgyűjtemények
szaknyelvi tankönyvek és vizsgára felkészítő könyvek
805.7 B4/2
  az olasz kultúra megismerését elősegítő országismereti szöveggyűjtemények és egyéb könyvek, amelyek nem kimondottan nyelvkönyvek, de az olasz nyelv tanítása, ill. tanulása szempontjából jól használhatók 805.7A B4/2
  egynyelvű szótárak (kivéve nyelvtörténeti szótárak) 805.7-31 B4/2
  olasz-magyar, magyar-olasz szótárak 805.7-32 B4/2
 
egyéb újlatin nyelvek
(spanyolon, portugálon kívül, pl. román)
   
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
805.9S B5/1
 

filológia, nyelvészet, nyelvkönyvek

805.9 B5/1
  szótárak 805.9.7-3 B5/1
 
klasszikus nyelvek 807 B5/1
latin nyelv (klasszikus latin) 807.1 B5/1
  latin nyelv, nyelvtörténet 807.1.0 B5/1
  latin nyelvtan 807.1.1 B5/1
  latin nyelvkönyv 807.1.7 B5/1
  latin szótárak 807.1.7-3 B5/1
  latin nyelv fejlődése 807.3/.4 B5/1
görög nyelv (klasszikus görög) 807.5 B5/1
a görög nyelv későbbi formái: bizánci görög, újgörög 807.7 B5/1
 
összehasonlító szlavisztika    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
808S B5/1
  összehasonlító szlavisztika (történeti és /vagy tipológiai; filológiai vagy nyelvészeti) 808 B5/1
russzisztika (orosz filológia)    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
808.2S B5/1
  russzisztika: irodalmtudományi és nyelvészeti közös kötetek 808.2 B5/1
orosz nyelvészet    
  lexikonok és terminológiai szótárak 808.2.01SL B5/2
  nyelvészeti bibliográfiák 808.2.01SB B5/2
  egyéb segédkönyvek 808.2.01SE B5/2
  összefoglaló orosz nyelvészeti munkák, nyelvelmélet
az orosz nyelv nyelvészeti vizsgálatának története
pszichoholingvisztika (orosz vonatkozású), kétnyelvűség
808.2.01 B5/2
  szociolingvisztika (az orosz nyelv nyelvjárásai, rétegnyelvek, nyelvi regiszter)
az orosz mint világnyelv
kétnyelvűség
808.2.02R B5/2
  történeti nyelvészet,
etimológia
nyelvjárástörténet
rétegnyelvek történeti alakulása 
helyesírás története nyelvemlékek szövegkiadásai
nyelvtörténeti szövegek antológiái
nyelvtörténeti szövegelemzések
808.2.02T B5/2
  nyelvtörténeti szótárak 808.2.02TSZ B5/2
orosz leíró nyelvtan    
  nyelvtan (fonetika-fonológia, morfológia, szintaxis)
lexikológia, lexikográfia
helyesírás
808.2.11 B5/2
  szemantika, pragmatika, diskurzuselmélet, szövegnyelvészet, stilisztika 808.2.15 B5/2
orosz alkalmazott nyelvészet    
  szakmódszertan
kontrasztív nyelvészet (elmélet)
kontrasztív nyelvészet a pedagógiai gyakorlatban
nyelvtanítás (számítógépes nyelvtanítás is)
nyelvi zavarok (nyelvészeti szempontból) és korrekciójuk,
tolmácsolás, fordítás (szakfordítás is)
nyelvpolitika
retorika
beszédkutatás
korpusznyelvészet, számítógépes szövegelemzés
808.2.7E B5/2
  nyelvkönyvek, tesztek, megoldókulcsok, érettségire és különböző vizsgákra felkészítő könyvek
tanári kézikönyvek konkrét nyelvkönyvekhez
gyakorlókönyvek, szókincsfejlesztő könyvek
nyelvhelyességi tankönyvek, feladatgyűjtemények
szaknyelvi tankönyvek és vizsgára felkészítő könyvek
808.2.7 B5/2
  az orosz kultúra megismerését elősegítő országismereti szöveggyűjtemények és egyéb könyvek, amelyek nem kimondottan nyelvkönyvek, de az orosz nyelv tanítása ill. tanulása szempontjából jól használhatók 808.2.7A B5/2
  egynyelvű szótárak (kivéve nyelvtörténeti szótárak) 808.2.7-31 B5/2
  orosz--magyar, magyar-orosz szótárak 808.2.7-32 B5/2
szerb filológia, nyelvészet    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
808.3SZS B5/2
  szerb filológia, nyelvészet, nyelvkönyvek 808.3.SZ B5/2
  szerb szótárak 808.3SZ.7-3 B5/2
egyéb szláv nyelvek (a szerben kívül)    
  lexikonok, terminológiai szótárak
bibliográfiák
egyéb segédkönyvek
808.3S B5/2
  filológia, nyelvészet, nyelvkönyvek 808.3 B5/2
  szótárak 808.3.7-3 B5/2
balti nyelvek 808.8 B5/2
 
magyar nyelvészet 809.4 B6/1
  magyar nyelvészet segédkönyvei 809.4S B6/1
  magyar nyelvészet 809.4 B6/1
  magyar nyelvelmélet, pszicholingvisztika 809.4.01 B6/1
  magyar nyelvjárások 809.4.02R B6/1
  magyar nyelvjárási szótárak 809.4.02RSZ B6/1
  magyar nyelvtörténet 809.4.02T B6/1
  magyar nyelvtörténeti szótárak 809.4.02TSZ B6/1
  magyar nyelvtörténeti szövegek 809.4.02TA B6/1
  magyar nyelvtan 809.4.11 B6/1
  magyar szövegtan 809.4.15 B7/1
  magyar nyelvművelés, magyar nyelv oktatásának eszközei 809.4.7 B7/1
magyar nyelv szótárai 809.4.7-3 B7/1
 
finnugor nyelvészet 809.45 B7/2
  finn nyelv 809.45F B7/2
  finn szótárak 809.45F.7-3 B7/2
  ugor nyelvek    
    magyar nyelvészet a 809.4-ben!    
    obi-ugor (osztják, vogul) nyelvek 809.45O B7/2
  balti finn nyelvek 809.45B B7/2
  volgai nyelvek 809.45V B7/2
  permi nyelvek 809.45P B7/2
  szamojéd nyelvek 809.45SZ B7/2
 
egyéb nyelvek 809.99 B7/2
  egyéb nyelvek szótárai 809.99.7-3 B7/2
 
irodalom (általános rész) 82.0  
irodalomtudományi segédkönyvek 82.0S B8/2
  irodalmi/irodalomtudományi lexikonok és terminológiai szótárak 82.0SL B8/2
  irodalmi, irodalomtudományi, világirodalmi/komparatisztikai bibliográfiák 82.0SB B8/2
  alapvető, több kötetes irodalomtörténeti kézikönyvek 82.0ST B8/2
  egyéb segédkönyvek és kézikönyvek, kronológiák 82.0SE B8/2
irodalomtudomány 82.0 B8/2
  irodalomelmélet 82.01 B9/1
  irodalmi kritika 82.09 B9/1
  irodalomszociológia 82.099 B9/1
világirodalom 82 B9/1
  világirodalom segédkönyvei 82S B9/1
  világirodalom története, műfajtörténet
stílusok és irányzatok, irodalmi élet
82T B9/1
  összehasonlító irodalomtudomány 82Ö B9/2
szépirodalmi szövegek 82 B9/2
  világirodalmi antológiák és anonim művek 82A B9/2
 
irodalom (egyes irodalmak)
magyar irodalom 894 B9/2
  magyar irodalom segédkönyvei 894S B9/2
  határon túli magyar irodalom segédkönyvei 894(4/9)S B9/2
  magyar irodalom elmélete 894.01 B9/2
  magyar irodalom története 894T B10/1
  határon túli magyar irodalom története 894(4/9)T B10/2
  magyar irodalmi antológiák 894A B10/2
  határon túli magyar irodalmi antológiák 894(4/9)A B11/2
magyar szépirodalom egyes szerzők 894A-Z  
  A-B 894A-B B11/2
  C 894C B12/1
  D-F 894D-F B12/2
  G 894G B13/1
  H-J 894H-J B13/2
  K 894K B14/1
  L-M 894L-M B15/1
  N-Ö 894N-Ö B16/1
  P-S 894P-S B16/2
  Sz-T 894Sz-T B17/1
  U-W 894U-W B17/2
  Z 894Z B18/1
 
finnugor irodalom 894.5 B18/1
  finn irodalom 894.5F B18/1
  balti finn irodalom 894.5B B18/1
  ugor nyelvek irodalma    
    magyar irodalom a 894-ben!    
    obi-ugor irodalom 894.5O B18/1
  permi irodalom 894.5P B18/1
  szamojéd irodalom 894.5SZ B18/1
  volgai irodalom 894.5V B18/1
  finnugor népek kultúrája 894.5K B18/1
 
angol irodalom 820 B18/1
angol irodalom segédkönyvek 820S B18/1
  angol irodalmi lexikonok 820SL B18/1
  angol irodalmi bibliográfiák, indexek 820SB B18/1
  nagy angol irodalomtörténetek 820ST B18/1
  egyéb irodalmi segédkönyvek, kronológiák 820SE B18/1
szakirodalom    
  angol irodalomtudomány, irodalomelmélet 820.01 B18/1
  az angol irodalom története
irodalomszociológiai művek, irodalmi élet
820T B18/1
szépirodalmi szövegek    
  gyűjteményes művek, antológiák, anonim művek 820A B18/2
  egyes írók 820A/Z B18/2
  feminizmus az angol irodalomban 820F B 20/1
 
amerikai irodalom 820(73) B20/1
  amerikai irodalom segédkönyvek 820(73)S B20/1
  amerikai irodalomtörténet 820(73)T B20/1
  amerikai antológia 820(73)A B20/1
 
határokon túli angol nyelvű irodalom    
  tanulmányok, monográfiák 820(4/9)T B20/2
  gyűjteményes művek, antológiák 820(4/9)A B20/2
  irodalmi szövegek, írói monográfiák 820(4/9) B20/2
 
The Canada Collection -- Kanada Gyűjtemény    
  general works - általános művek 908-CA/A B20/2
  linguistics - nyelvészet 908-CA/NY B20/2
  social sciences - társadalomtudományok 908-CA/TA B20/2
  culture arts - kultúra, művészetek 908-CA/K B20/2
  history - történelem 908-CA/TO B20/2
  books about Canada - honismeret 908-CA/H B20/2
  literature - irodalom    
    literary theory - tanulmányok 908-CA/IT B20/2
    anthologies - antológiák 908-CA/IA B20/2
    works of individual authors - egyes írók művei 908-CA/I B20/2
 
német nyelvű és egyéb germán irodalmak 830 B21/1
  német irodalom (osztrák és svájci is) 830 B21/1
  német irodalom segédkönyvek 830S B21/1
  lexikonok, terminológiai szótárak 830SL B21/1
  bibliográfiák 830SB B21/1
  alapvető irodalmi kézikönyvek 830ST B21/1
  egyéb segédkönyvek 830SE B21/1
  német irodalomelmélet 830.01 B21/1
  német irodalomtörténet 830T B21/2
  antológiák 830A B21/2
  német irodalom 830A/Z B21/2
  határon túli német irodalom (jiddis is) 830(4/9) B23/1
  egyéb germán irodalmak 839 B23/1
 

francia irodalom (belga, svájci, francia irodalom)

840 B23/1
  francia irodalom segédkönyvek 840S B23/1
  francia irodalomelmélet 840.01 B23/1
  francia irodalomtörténet 840T B23/1
  francia antológiák 840A B23/2
  francia irodalom 840A/Z B23/2
  harmadik világbeli francia irodalom 840(4/9) B25/1
 
olasz irodalom 850 B25/2
  olasz irodalom segédkönyvek 850S B25/2
  olasz irodalomelmélet 850.01 B25/2
  olasz irodalomtörténet 850T B25/2
  olasz irodalmi antológiák 850A B26/1
  olasz irodalom A - Z 850A/Z B26/1
 
román irodalom 859 B26/2
 
klasszikus irodalmak 87  
  antik irodalomelmélet 87.01 B27/1
  antik irodalomtörténet 87T B27/1
  antik irodalmi antológiák 87A B27/1
latin irodalom 871 B27/1
  latin irodalom segédkönyvek 871.1S B27/1
  latin irodalomelmélet 871.1.01 B27/1
  latin irodalomtörténet 871.1T B27/1
  latin irodalom antológiák 871.1A B27/1
  klasszikus latin irodalom 871.1A/Z B27/1
  középlatin irodalom 871.3 B27/2
  humanista latin irodalom 871.4 B27/2
görög irodalom 875/877 B27/2
  görög irodalom segédkönyvek 875S B27/2
  görög irodalomelmélet 875.01 B27/2
  görög irodalomtörténet 875T B27/2
  görög irodalom antológiák 875A B27/2
  klasszikus görög irodalom 875 B27/2
  bizánci és újgörög irodalom 877 B27/2
 
szláv irodalmak 88  
orosz irodalom 882 B28/1
  orosz irodalom segédkönyvek 882S B28/1
  orosz irodalomelmélet 882.01 B28/1
  orosz irodalomtörténet 882T B28/1
  orosz irodalom antológiák 882A B28/1
  orosz irodalom, egyes szerzők művei 882 A/Z B28/1
szerb irodalom 883SZ B29/2
  szerb irodalom, segédkönyvek 883SZS B29/2
  a szerb irodalom története 883SZT B29/2
  szerb irodalmi antologiák 883SZA B29/2
  szerb irodalom, egyes szerzők művei 883SZ A/Z B29/2
egyéb szláv irodalmak 883 B29/2
balti irodalmak 888 B29/2
 
afrikai és keleti nyelvek irodalma 899.9 B29/2
  afrikai és keleti nyelvek irodalomtörténete 899.9T B29/2
  afrikai és keleti nyelvek irodalma, antológiák 899.9A B29/2
 

afrikai és keleti nyelvek irodalma,
egyes szerzők művei

899.9 A/Z B29/2
 
Österreich-Bibliothek / Osztrák Könyvtár OK B30/1
Literatur   B30/1
Nachschlagewerke L B30/1
Literaturwissenscahft LW B30/1
Anthologien LA B30/1
Österreichische Literatur ÖL B30/1
Österreichische Literatur ÖL B30/2
Österreichische Literatur ÖL B31/1
Kinder- und Jugendliteratur KL B31/1
Sonstige Literatur SL B31/1
Allgemeines 0 B31/1
Wissenschaft 001 B31/1
Dokumentation 002 B31/1
Philosophie 1 B31/1
Psychologie 159.9 B31/2
Religion. Theologie 2 B31/2
Sozialwissenschaften 3 B31/2
Soziologie 301 B31/2
Frauenfrage 301-F B31/2
Sozialpolitik 304 B31/2
Politik 32 B31/2
Politiker 32 A-Z B31/2
Nationalfrage. Minderheiten 323.1 B31/2
Judentum 323.1-J B31/2
Aussenpolitik 327 B31/2
Europäische Integration 327-E B31/2
Ökonomie 33 B31/2
Regionalforschung 338-R B31/2
Rechtswissenschaft 34 B31/2
Völkerrecht 341 B31/2
Verfassungsrecht 342 B31/2
Strafrecht 343 B31/2
Zivilrecht 347 B31/2
Arbeitsrecht 349.2 B31/2
Verwaltung 35 B31/2
Pädagogik 37 B31/2
Volkskunde 39 B31/2
Naturwissenschaften 5/6 B31/2
Kunst 7 B31/2
Architektur 72 B31/2
Bildhauerkunst 73 B31/2
Kunstgewerbe 74 B31/2
Malerei. Graphik 75 B31/2
Fotografik 77 B31/2
Sport 796 B31/2
Musik 78 B31/2
Filmkunst 791 B31/2
Theater 792 B31/2
Linguistik 803 B32/1
Landeskunde   B32/1
Österreich i. Allg. 908-A B32/1
Wien 908-W B32/1
Burgenland 908-B B32/1
Kärnten 908-K B32/1
Niederösterreich 908-N B32/1
Oberösterreich 908-O B32/1
Salzburg 908-S B32/1
Steiermark 908-St B32/1
Tirol 908-T B32/1
Vorarlberg 908-V B32/1
Landesk. ausser Öst. 908 B32/1
Liechtenstein 908Liechtenstein B32/1
Kulturgeschichte 930 B32/1
Weltgeschichte 93/99 B32/1
Geschichte Österreichs 943.6 B32/1
Nachschlagewerke 943.6-N B32/1
Gesch. Öst. i. Allg. 943.6-A B32/1
Gesch. Öst. nach Epochen 943.6-E B32/1
Von den Anfängen bis 1918 943.6-E 1 B32/1
1918-1945 943.6-E 2 B32/1
Nach 1945 943.6-E 3 B32/1
Kriegsgeschichte 943.6-K B32/1
Beziehungen der Habsburgermonarchie 943.6-H B32/1
Biographien 92 B32/2
Herrscherbiographien 92-1 B32/2
Sammelwerke 92-1 S B32/2
Einzelwerke 92-1 A-Z B32/2
Biographien, Memoiren 92-2 B32/2
Sammelwerke 92-2 S B32/2
Einzelwerke 92-2 A-Z B32/2
Österreichische Zeitschriften   B32/2
Österreichische Bibliographie   B32/2
folyóiratok
(80 FI részletes listája)
(82/89 FI részletes listája)
80 FI B33/1-
B36/2
82/89 FI B37/1-
B49/2

  Utolsó frissítés: 2007. 09. 28.