Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

Nyitó oldal

Volt kari könyvtárak
Egyetemi Gyűjtemény

Beiratkozás
Kölcsönzés
Olvasói terek
Könyvtárközi kölcs.
Fénymásolás

Kérdés?

in English

A !-lel megjelölt témákat csak az SZTE oktatói, dolgozói és
hallgatói érhetik el.
 


Olvasói terek

Az Egyetemi Könyvtár látogatói olvasói tereket találnak az épület mindkét szárnyában. Funkcióikat és helyüket tekintve a következő nagyobb egységek különíthetők el:

Általános Tájékoztató

Az Általános Tájékoztató az épület jobb szárnyának földszintjén helyezkedik el.

Részét képezi egy segédkönyvtár, amely az átfogó, általánosan, ill. összefoglalóan tájékoztató jellegű műveket öleli fel.

Bár állományunk tekintélyes része visszakereshető a számítógépes katalógusban, az adatbázisban még nem rögzített könyvek beazonosításához jól használhatók a cédulakatalógusok. Ezek a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan a Kölcsönző mögötti területen találhatók.

Mindezek mellett az Általános Tájékoztató az a helyszín is, ahol olvasóink felvilágosítást és széleskörű információ-szolgáltatást kérhetnek - egyéni és csoportos tájékoztatás formájában egyaránt - a következő témákban: könyvtárhasználat, szakirodalmi tájékoztatás, információforrások használata.

A Könyvtár teljes nyitvatartásának idejében a földszinten állandó tájékoztató ügyelet segíti az olvasókat a dokumentumok lokalizálásában, a kutatásban, a szakirodalmi tájékozódásban.

Általános folyóirat-olvasó

Az Általános Tájékoztató mellett, a földszinten kaptak helyet a folyó év lapszámai a következő típusú folyóiratokból: napilapok (magyar és külföldi), hetilapok (magyar és külföldi), általános tudományos folyóiratok (magyar és külföldi), közlönyök, értesítők, pihenést, tájékozódást, kulturálódást segítő folyóiratok, magazinok.

A folyó évet megelőző számok, a korábbi évfolyamok kötetei a megfelelő tematikus olvasói térben, illetve a raktárban találhatók.

A folyóiratok nem kölcsönözhetők.

Szakolvasók

Szakolvasóknak nevezzük azokat az olvasói tereket, ahol az egy-egy nagy tudománykörhöz tartozó könyveket és folyóiratokat helyeztük el a polcokon.

Az elrendezés tematikus a szakolvasókon belül is: a művek tudományágak, tudományterületek szerint vannak csoportosítva.

Az öt szakolvasó az épület jobboldali szárnyában található:

  • Általános és társadalomtudományi szakolvasói tér (I. emelet)
  • Történettudományi szakolvasói tér (II. emelet)
  • Magyar és idegen nyelvek és irodalmak szakolvasói tere (III. emelet)
  • Természettudományi szakolvasói tér (IV. emelet)
  • Élettudományi szakolvasói tér (IV. emelet)

A folyóiratok továbbra is csak helyben olvashatók, de a polcra rakott könyveknek három típusa lelhető fel minden szakterületen belül:

  • kölcsönözhető,
  • csak helyben olvasható,
  • helyben olvasható, de éjszakára kikölcsönözhető.

Ez azt jelenti, hogy a szakolvasók polcairól az olvasó maga emeli le a könyvet, s vagy helyben használja, mert csak rövid ideig kíván dolgozni vele, vagy leviszi a Kölcsönzőbe és kikölcsönzi, mert a könyv hosszabb időre szükséges és el is vihető. Tehát a szabadpolcon található könyvek nagy része kölcsönözhető is.

A kölcsönzéshez való könyvválasztás mellett természetesen ezek a terek kényelmes, világos helyeket kínálnak a helyben olvasáshoz, tanuláshoz, számítógép-használathoz is.

A szakolvasói terekben könyvtárosok segítik a tájékozódást, a művek megkeresését mind az online katalógusban, mind pedig a polcokon.

Multifunkcionális termek

Ezek a termek (4 db) az épület jobb szárnyának földszintjén találhatók.

Az egyik terem - felszereltsége révén - alkalmas videokonferencia tartására, a többiben pedig számítógépes eszközökkel és könyvtári környezetben lehetőség van csoportos foglalkozások tartására pl. a következő témakörökben: általános könyvtárhasználati tájékoztató; az online katalógus használata (sikeres keresési stratégiák, stb.); információforrások a Könyvtár honlapján; elektronikus folyóiratok és adatbázisok ismertetése, használata; tematikus, szaktárgyi információforrások használata az oktatásban, tanulásban; Internetes információforrások; multimédia eszközök a Könyvtárban. Ezekben a termekben tehát egyetemi kurzust támogató, komplex szakirodalmi tájékoztatók tarthatók.

Számítógépes kabinetek

A számítógépes kabinetek a bal épületszárny I. emeletén kaptak helyet. Az általában egybenyitott (szükség esetén szeparálható) térben kb. 200 számítógépet használhatnak az Egyetem hallgatói/dolgozói kártyával rendelkező polgárai.

Az általunk hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások (intranet információforrások és szolgáltatások, online folyóiratok, adatbázisok, stb.) elérése mellett teljes Internet-hozzáférést biztosítunk, valamint MS Office eszközöket (vagyis pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat).

Lehetőség van az elektronikus dokumentumok lementésére (saját, USB-re csatlakoztatható PenDrive-ra vagy - operátori segédlettel - CD-ROM-ra) és nyomtatására is (ez utóbbi szolgáltatás pénzdíjas).

Egyéni és csoportos tanulás terei

Ezek a terek lehetővé teszik, hogy a csendes, hagyományos olvasótermi zónákon kívül egy-egy kisebb munkacsoport együtt dolgozzon a könyvtári környezetben. Ennek helyszíne az épület bal szárnyának III. emelete.

Ebben a nagy (mintegy 100 férőhelyes) térben mozgatható bútorok, mobil válaszfalak teszik lehetővé a csoportnak megfelelő tér kialakítását. Az olvasók rendelkezésére áll 72 db számítógép is, hogy a könyvekkel, folyóiratokkal együtt segítsék a felkészülést.

A funkció jellegéből adódóan ezekben a terekben - az egyik, elmélyültebb munkára szolgáló területet kivéve - megengedett a csendes beszélgetés.

Kutatófülkék

Az épület bal szárnyának II. emeletén egyszemélyes kutatófülkéket lehet - előzetes bejelentkezés alapján - igénybe venni. A kis fülkék a zavartalan kutatómunkát hivatottak segíteni.

Ezek nincsenek számítógéppel felszerelve, de hálózati végpontokkal igen, vagyis az olvasó használhatja saját notebookját.


  Utolsó frissítés: 2005. 09. 23.