ÚTMUTATÓ SZABVÁNYOK KERESÉSÉHEZ

 

ALAPJA

 

A magyar nemzeti szabványok jegyzéke = [Catalogue of Hungarian national standards]: 2007;

[lezárva: 2006. december 31.]

Budapest: Magyar Szabványügyi Testület, 2007

1/1. köt., [ICS 1-27]. - 636 p.

1/2. köt., [ICS 29-49]. - p. 637-1338.

1/3. köt., [ICS 53-97]. - p. 1339-2018.

2. köt. -p. 2019-2647.

5 REF M14

 

Az 1. kötet tartalmazza

a/ az általános tudnivalókat

b/ a jelek és rövidítések magyarázatát

c/ tartalomjegyzéket a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere (ICS) szerint (magyar és angol nyelvű)

d/ a magyar nemzeti szabványok jegyzékét a nemzetközi osztályozási rendszer (ICS)

    szerint

 

A 2. kötet tartalmazza

a/ a magyar nemzeti szabványok számrendi mutatóját

b/ a magyar nemzeti szabványként bevezetett európai (CEN, CENELEC, ETSI) és nemzetközi (ISO, IEC) szabványok jegyzékét

c/ betűrendes tárgymutatót

 

 

A magyar nemzeti szabványok jegyzéke az érvényben lévő magyar szabványokat dolgozza fel. A legújabb kiadást fogadjuk el hitelesnek.

A Magyar Szabványügyi Testület rendelkezik a szabványok közzétételéről, visszavonásáról, helyesbítéséről, módosításáról, programba vételéről, illetve arról, hogy a közzétett szabvány melyik szabvány helyett lép érvénybe, magyar vagy angol nyelvű, szakterület szerint is csoportosítva. A szabványosítást érintő hírekről részletes tájékoztató a Szabványügyi Közlönyben és az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) honlapján (www.mszt.hu) található.

 

Magyar nemzeti szabvány

 

Minden magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele MSZ-szel kezdődő karaktersorozat, amely után a szabvány azonosító száma következik.

 A kibocsátói jel és az azonosító szám képezi az azonosító jelzetet, amelyhez kettősponttal kapcsolódik a szabvány közzétételének éve. 

Az azonosító jelzet és a közzététel évszáma adja a szabvány hivatkozási számát.

Pl.: MSZ 712 : 1988.

Egy szabványnak a korszerűsítések eredményeként egy naptári éven belül több kiadása is lehet, akkor ezt a hivatkozási szám végén álló sorszám (1., 2. stb.) jelzi.

 

 

A SZABVÁNYJEGYZÉK a szabványokat a szabványok nemzetközi osztályozása (ICS: International Classification for Standards) szerinti csoportosításban tartalmazza. Magyarország a korábbi elavult szakrendszerről 1995. április 1-jétől tért át az új ICS-re.

Az érvénytelen, visszavont szabványokat a számrendi mutató nem tartalmazza.

 

Az ICS felépítése:

 

Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozás:

            1. szint: a szabványosítási tevékenység 40 szakterületét öleli fel. Minden szakterületnek két számjegyű szakjelzete van.

                        Pl. 01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció

2. szint: a szakterületek csoportokra vannak felosztva. Egy-egy csoport szakjelzete a szakterület jelzetéből és a csoport három

            számjegyű csoportszámából áll.

                        Pl. 01.100 Műszaki rajzok

            3. szint: a csoportok többsége alcsoportokra van felosztva

Egy-egy alcsoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből, a csoport szakjelzetéből és az alcsoport kétjegyű számából áll.

            Pl. 01.100.20 Gépészeti rajzok

A szinteket pont választja el egymástól.

 

 

Hogyan keresünk?

 

Konkrét kérés

esetén, két helyen kell (lehet) keresni:

 

1/ a SZÉF-ről behozott hagyományos (szám és téma szerinti) szabványkatalógusban 

 Helye: 4. emeleti szakolvasó, az ügyeletes könyvtáros mögötti polc

           

A keresés folyamata:

a/ a növekvő szám szerinti katalógusból (SZABVÁNYMUTATÓ) a szabvány száma alapján megállapítjuk, hogy megvan-e a könyvtárban a szabvány, és felírjuk a katalóguscédula jobb felső sarkában található témajelet,

                       

b/ a témajel egy betűből és egy számból áll, pl. N 06

vagy a már új ICS-rendszerű témaszám, pl. 01.100.20

 

c/ a téma betűjele és száma alapján a SZABVÁNYKATALÓGUSBAN folytatjuk a keresést.

            A piros színű (hagyományos) olvasótermi kérőlapra a cédula jobb felső sarkában lévő nullákkal kezdődő számot írjuk.

Ez a szám a helye a 4. emeleti raktárban (raktári szám) dobozokban elhelyezett szabványnak. Pl. 0001256

A szabványokat nem kölcsönözzük! Csak helyben olvasható ill.másolatot lehet kérni.

           

2/ OPAC-ban (az új beszerzésű szabványok már itt kereshetőek ill. folyamatosan feldolgozásra kerülnek a régi, de még érvényben

lévő szabványok is)

            Ilyenkor a könyvekhez hasonlóan az online raktári kikérőt használjuk.

           

KERESÉSI PÉLDÁK

 

I. Cím:            hús%

               Tárgyszó:    szabvány%

 

Találatok (11)

1.

 

 

Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobi

1983

Könyv

2.

 

 

Hús és hústermékek : az összes foszfor

2000

Könyv

3.

 

 

Hús és hústermékek : a hidroxi-prolin-

2000

Könyv

4.

 

 

Élelmiszerek : A nitrát- és/vagy a nit

2000

Könyv

5.

 

 

Hús és hústermékek : a szabad zsírtart

2000

Könyv

6.

 

 

Hús és hústermékek : a kloridtartalom

2000

Könyv

7.

 

 

Hús és hústermékek : a nedvességtartal

2000

Könyv

8.

 

 

Hús és hústermékek : az összes hamu me

2000

Könyv

9.

 

 

Hús és húskészítmények : az összes zsí

2002

Könyv

10.

 

 

Hús és hústermékek : a színezőanyagok

2003

Könyv

11.

 

 

Élelmiszer-ipari gépek : Húsdarálók :

2004

Könyv

 

CÍM                           Hús és hústermékek : a színezőanyagok kimutatása :

vékonyréteg-kromatográfiás módszer

MEGJELENÉS           Bp. : Magyar Szabványügyi Testület, 2003

TERJEDELEM            14 p. ; 29 cm

MEGJEGYZÉSEK      Sorozat: (Magyar Szabvány ; MSZ ISO 13496.)

                                               2003. július

ETO JELZET              663/664

TÁRGYSZAVAK       1. Hús--szabvány

EGYÉB NEVEK         1. Magyar Szabvány

HELYRAJZI SZÁM   C 46561

 

II. Cím:           13496

                 Tárgyszó:  szabvány%

     Találat: a fenti

 

III. Cím:         MSZ ISO 13496

       Találat: uaz

 

 

Tematikus keresés esetén

 

1/ A magyar nemzeti szabványok jegyzékében megnézzük, hogy találunk-e az adott témában, érvényben levő szabványt

  

Használhatjuk

a/ a magyar és angol nyelvű tartalomjegyzéket (l. köt.)

 

felépítése:

-------------------------------------------------------------

ICS                  téma                                                   oldal

01.040             Szakkifejezések gyűjteményei              67

Az oldalszám alapján tudjuk megkeresni a szabványt.

 

b/ a betűrendes tárgymutatót (2. köt.)

 

felépítése:

            -------------------------------------------------------------

            tárgyszó                      ICS

                       

            Az ICS alapján meg tudjuk keresni a szabványt az 1. kötetben

 

c/ a számrendi mutatókat (2. köt.)

 

felépítése:

-------------------------------------------------------------

szabvány száma          ICS

 

Az ICS segítségével pontosítani tudjuk a szabvány bibliográfiai adatait az 1. kötetben

 

2/ Az előzőekben leírtak (konkrét kérés) szerint megnézzük, hogy találatunk megvan-e a könyvtárban