Személyi bibliográfiák
SZTE - Egyetemi bibliográfia
Cikk adatbázis
Disszertációk
Képgyűjtemény
 • Bartucz Lajos szakirodalmi munkássága
  (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ; 11.)
 • Márki Sándor szakirodalmi munkássága
  (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ; 12.)
 • Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága
  (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ; 12/3.)
 • Schneller István munkái
  In: Pukánszky Béla Schneller István. Bp., 1990.
 • Halasy-Nagy József írásai
  In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve = studia historiae literarum et artium, 2.1999.
 • Antalffy György tudományos munkáinak jegyzéke
  In: Acta Jur. et Pol. Szeged, 1990. Tom. 39. Fasc. 1-23.
 • Ilia Mihály szakirodalmi munkássága
  In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve : irodalom- és művészettörténeti tanulmányok = studia historiae literarum et artium, 4.2004.
 • Besenyei Lajos tudományos munkáinak jegyzéke
  In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, 69.2007:1/48
Évfordulós emlékcsarnok
Részvétel egyetemi kiadványok szerkesztésében
Személyi bibliográfia összeállítása volt egyetemi oktatókról