Kiadványaink
SZTE - Egyetemi bibliográfia
Cikk adatbázis
Disszertációk
Képgyűjtemény
 • A szegedi tudományegyetem múltja és jelene
 • Szegedi egyetemi almanach 1921-1970
 • Szegedi egyetemi almanach 1921-1995
 • A József Attila Tudományegyetem évkönyve
 • A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának Egyetemi Gyűjteményében található doktori disszertációk jegyzéke : 1945-1975
  (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ; 9.)

 • Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája
  (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae ; 8.)
 • Fejezetek a szegedi tudományegyetem történetéből. Szegedi Tudományegyetem : 85 éves a szegedi felsőoktatás
 • A szegedi felsőoktatás integrációjának története. 1581-2010. Ahogy a rektorok, főigazgatók látják
 • A Szegedi Tudományegyetem évkönyvei
 • A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának, Fogorvostudományi Karának és Gyógyszerésztudományi Karának szakirodalmi munkássága
Évfordulós emlékcsarnok
Részvétel egyetemi kiadványok szerkesztésében
Személyi bibliográfia összeállítása volt egyetemi oktatókról