Egy digitális kézirat története...

 

Lépcsõház-szomszédok voltunk, és voltak közös barátaink. Talán érthetõ, hogy a nagy "bécsi Commodore vásárlóláz" utolsó hulláma idején vett masinámmal eldicsekedtem neki. Magam számára is meglepõ módon alig néhány hét alatt sikerült megfertõznöm szövegszerkesztési tudományommal. Olyannyira, hogy 1988-ban István aztán saját gépet is beszerzett. Egy kis TV, a C-64-es alapgép, egy floppy-meghajtó - ez volt mindkettõnk fölszerelése.

Érdekes volt maga a szövegszerkesztõ program is, szegedi "találmány". Az amerikai Vizawrite 64 alaposan átírt, továbbfejlesztett változata, "Tiszatext" néven. Ezzel tanítottam hát szövegszerkeszteni kezdetben igencsak szkeptikus barátomat. Volt egy kis dokumentáció is a program használatáról, így István hol az én magyarázataimmal, hol annak segítségével haladt. Egy idõ után aztán nem is volt már téma köztünk a számítógépes szövegszerkesztés.... Én nem kérdeztem, mert igazából úgy hittem, ő már rég feladta, talán István meg nem akart folyton szekírozni vele.

Ezért is volt nagy a meglepetésem, mikor '88 karácsonya elõtt pár nappal egy dedikált floppy-lemezzel lepett meg. Gyûjteményes kiadásra válogatta össze rajta verseit "Az égtájak célkeresztjén" címmel. A címkére ez alá csak annyit írt, hogy "VERSEK /70-87/". Késõbb, 1990 tavaszán a Szépirodalmi Kiadónál ki is jött egy hasonló címû kötet, amely lényegében ennek a 88-as lemeznek az anyagát hozza. Pár vers az eltérés a kezdeti részekben és egy jelentékeny különbség, hogy a lemezrõl hiányzik a "Tájkép fohásszal" ciklus hét 1988-89-es verse, amelyek nyilván többségükben a lemezanyag szerkesztése után születtek.

A C-64 "Tiszatext" szövegszerkesztõjének adatállományait gyakorlatilag változás nélkül sikerült web-oldalakká alakítani, úgy, hogy a C 64-es program szerkesztési jeleit (kurzív, kövér stb.) a lehetõ legpontosabban követtem. Az esetleges betûhibákat, elgépeléseket egyáltalán nem javítottam (egyébként alig vannak ilyenek). Ilymódon az itt látható anyag önmagán túlmutató érdekessége, hogy egyfajta digitális autográf kéziratként is rendelkezésére áll a Baka István költészetével foglalkozóknak.