ADY ENDRE VONATÁN

TRAUERMARSCH

Gustav Mahler emlékének

Tratatatam, tratatatam, tratatatam...

A messzeségbõl trombiták

réztücsökcirpelése száll,

elönti a Birodalom

réteit a trombita-csiganyál.

Tratatatam, tratatatam, tratatatam...

Közeledik a gyászmenet,

gyászfátyol-napfogyatkozás

a hölgyek arcán s rettenet,

de gyászölükben izgalom:

nyirkosodnak a gyászbugyik,

s jönnek a gyászfrakkos urak,

éjbõl a frakk - a csillagok

óraláncán fityeg a hold,

és gyászos nemiszervük combjuk

között lélekharangozik.

Tratatatam, tratatatam, tratatatam...

Az élen gyászkancán üget

a tábornok, mindkét fülében

vatta - ha villám csattog is,

csak annyit hall belõle, mintha

csészén ezüstkanál kocogna,

plomba a tábornok fogában:

sziklába töltött ekrazit,

gyászzsebében a pakli kártya,

s azt látja, ha álmodozik:

a kártyalapok figurái

egymásnak lábbal fektetett,

véres katonatetemek.

Tratatatam, tratatatam, tratatatam...

Közeledik a gyászmenet,

huszárok mentéjén a sújtás

kanyarog, mint drótakadályok,

vonulnak a sötét mezõn,

cselédszoba-Birodalomban,

a szénaboglyák - kiscselédek

befülledt dunyhái között.

Tratatatam, tratatatam, tratatatam...

Trombita harsan - réztücsök,

közeledik a gyászmenet,

rulettgolyó-hold körbefutja

az eget, csillagzsetonok

gyûlnek az Isten asztalára,

a gyászhintó lassúdan úszik,

bakján a Sarkcsillag a lámpa,

vonul a gyász-Göncölszekér,

a tavak ablakát betörve

vízmélyig gomolyog az éj.

Tratatatam, tratatatam, tratatatam...

Közeledik a gyászmenet,

a réztücsökciripelésben

nyikorognak gyászkerekek,

s mint körfûrész, forog a hold,

csillagon - görcsön - felsikolt,

hasad a deszka-éj, az ében,

szekercecsattogás - ki épít

ravatalt vagy vesztõhelyet?

Trombita-csiganyálas rétek,

közeledik a gyászmenet,

gyászkancáján üget az élen

a tábornok, a hölgyek arcán

gyászfátyol-napfogyatkozás,

huszárok mentéjén a sújtás

szögesdrót, zúzmaralepett,

trombita harsan - réztücsök,

gyászarkangyal suhog az éjben,

lebeg a gyászolók fölött,

óceánjáró-nyelv ütõdik

fogsora jéghegyeibe,

állnak cselédlány-dunyha boglyák

trombita-csiganyálezüstben,

rulettgolyó-hold fut az égen,

csillagzsetonok halmait

söpri maga elé az Isten,

és réztücsökciripelésben

- bakján a Sarkcsillag a lámpa -

úszik a gyász-Göncölszekér.

A tavak ablakát betörve,

mint szétdurrant pezsgõspalack,

vízmélyig gomolyog az éj.

A TÜKÖR SZÉTTÖRT

A tükör széttört, cserepeibõl

a látvány összerakható még,

de nem forr vissza mennybolthoz a föld,

s éjszaka nélkül száll le a sötétség.

A látvány széttört, cserepeibõl

a tükör összerakható még,

de helyet cserél mennybolt és a föld,

s a nappalba átfolyik a sötétség,

árnyam fekszik az ágyba asszonyomhoz,

s aki a tû fokán átpréselõdik,

az a pokolba jut.

A tükör széttört, cserepeibõl

a látvány térképe kirakható még,

hol mindennek határa van, de a

határok között összezagyvalódik

tûpárna s Szent Sebestyén mellkasa,

a harangok s az ágyúk bronza, és

trombitaszínû sörrel indulókat

hörpintünk ki a kocsmákban, s a hó

az álcázóköpennyel felcserélhetõ.

A tükör széttört, és széttört a látvány,

s ki megpróbálja összerakni, össze-

zagyvál tükör- és látványcserepet,

a nappalok sötétséggel leöntve,

s az asszonyok árnyunktól terhesek,

a harangok kongásából kiöntik

a messzehordó ágyúk robaját,

és álcázóköpenyben minden évszak,

s csizmát kell húzni újra - a világ

cserepein ne járkáljunk meztláb,

s menetelünk sörszagú indulókra,

a tû fokán lángnyelvek csapnak át.

ADY ENDRE VONATÁN

Hová robog ez a vonat ki tudja

az alkony fellegei mint asszonyi öl

piros redõi szétnyílnak magába

fogad az éj és robogunk tovább ki

tudja hogy hová milyen éjszakába

micsoda anyaméh micsoda város

micsoda óceán magzatvize

micsoda ringás vérpiros homály vár

ki tudja istenem ki tudja

csak robogunk tovább a semmibe

Hová robog ez a vonat ki tudja

fekete szûz égõ vörös szemekkel

fekete csapzott hajzata vonódik

utána sátán vasszüze hová fut

ki tudja talán csak a sínek

de ki tudhatja hogy a sínek is

hol csavarodnak föl a semmibe

aludni kellene igen aludni

talán ha elszívnék egy cigarettát

egy korty ital talán segítene

tán elaludnék ha egy asszony árnya

a fülke függönyén átkéklene

de az is lehet rajtam kívül már a

vonaton nem utazik senki se

Hová robog ez a vonat ki tudja

az állomások régen elmaradtak

megfulladok de zárva minden ablak

robogunk a földsûrû éjszakába

a záporba holtak zilált hajába

szikra száll vagy széttúrt csontok szilánkja

ki tudja istenem ki tudja

s ki tudja hogy kik ülnek itt velem

mint röntgenképen áttetszik az arcuk

hol szálltak fel s mért nem szól senki sem

csak mosolyognak s áttetszõ kezükben

fojtó illatú súlyos koszorúk

ki tudja hogy a vonat hova fut

meddig fúródik a párnás sötétbe

mint rozsdás szög a Krisztus tenyerébe

talán aludni kellene igen

nem tarthat már nagyon soká az út

hamarosan megérkezem