ÁBRAHÁM AMBRUS


BIOLÓGUS
1893. NOVEMBER 20-ÁN SZÜLETETT TUSNÁDON ÉS 10 ÉVVEL EZELÕTT, 1989. JANUÁR 11-ÉN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETRAJZ-FÖLDRAJZ SZAKÁN FOLYTATTA, 1919-BEN SZERZETT KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET. MÁR 1917-BEN TANÁRSEGÉD VOLT AZ EGYETEMEN, MAJD A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN ADJUNKTUSKÉNT DOLGOZOTT. 1922-BEN DOKTORÁLT ÉS 1926-BAN A GERINCES ÁLLATOK SZÖVETTANA TÁRGYKÖRBEN MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT.

1934-BEN KERÜLT SZEGEDRE A TANÁRKÉPZÕ FÕISKOLA ÁLLATTANI TANSZÉKÉRE RENDES TANÁRKÉNT. 1938-BAN A FÕISKOLA IGAZGATÓJA LETT EGY ÉVIG.

1940 NOVEMBERÉBEN KAPOTT TANSZÉKVEZETÕ EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ÁLLATTANI ÉS BIOLÓGIAI TANSZÉKÉRE. 1967-IG NYUGDÍJAZÁSÁIG LÁTTA EL EZT A FELADATOT. NYUGDÍJAZÁSA UTÁN KUTATÓKÉNT DOLGOZOTT AZ ÁLLATSZERVEZETTANI ÉS ÁLLATRENDSZERTANI INTÉZETBEN.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1945-BEN LEVELEZÕ, 1960-BAN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA. TAGJA VOLT AZ INDIAI ZOOLÓGIAI AKADÉMIÁNAK, A LONDONI KIRÁLYI ORVOSI TARSASÁGNAK, A NEMZETKÖZI IDEGANATÓMIAI AKADÉMIANAK, A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK, ÉS EZENKÍVÜL SZÁMOS HAZAI ÉS KÜLHONI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGNAK.

TÖBB HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATNAK VOLT SZERKESZTÕJE, ILLETVE SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGI TAGJA. ÍGY PL. AZ ACTA ZOOLOGICA, SZEGED (1955--1967), ACTA BIOLOGICA HUNGARICA (1952--1960), ACTA ZOOLOGICA HUNGARICA (1965--1989), ZEITSCHRIFT FÜR MIKROSKOPISCH-ANATOMISCHE FORSCHUNG, LEIPZIG (1955--1989), STB.

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁSSÁGA ELISMERÉSEKÉNT ÉS AZ EGYETEMÉRT TETT SZOLGÁLATAIÉRT 1982-BEN DÍSZDOKTORRÁ AVATTA.

MUNKÁSSÁGÁT TÖBB MAGAS KITÜNTETÉSSEL HONORÁLTÁK, PL. 1953-BAN A KOSSUTH-DÍJ II. FOKOZATÁT, 1963-, 1973-, 1978-BAN A MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZATÁT, 1983-BAN A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE KITÜNTETÉST VEHETTE ÁT.

IDEGSZÖVETTANI, IDEGÉLETTANI KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZOTT, MIKROTECHNIKAI ELJÁRÁSOKAT TERVEZETT AZ IDEGEK TANULMÁNYOZÁSÁRA. JELENTÕSEK A VÉREREK BEIDEGZÉSÉRE, AZ INTRACARDIALIS IDEGEKRE, A HALLÓIDEGEKRE VONATKOZÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ KUTATÁSAI.

LEGFONTOSABB MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN