APÁTHY ISTVÁN

ZOOLÓGUS

135 ÉVVEL EZELÕTT 1863. JANUÁR 4-ÉN SZÜLETETT PESTEN ÉS 1922-BEN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER EGYETEM ORVOSKARÁN VÉGEZTE EL ÉS ITT KAPOTT 1885-BEN ORVOS DOKTORI OKLEVELET. AZ EGYETEM ELVÉGZÉSE UTÁN TANÁRSEGÉD LETT MARGÓ TIVADAR HÍRES ZOOLÓGUS MELLETT A BUDAPESTI EGYETEM ZOOLÓGIAI TANSZÉKÉN.

1886-1889 KÖZÖTT A NÁPOLYI ZOOLÓGIAI ÁLLOMÁSON DOLGOZOTT. EZEK AZ ÉVEK MEGHATÁROZÓ JELENTÕSÉGÛEK LETTEK SZAKMAI FEJLÕDÉSÉBEN.

1889-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ TAGGÁ VÁLASZTOTTA, MAJD A KÖVETKEZÕ ÉVBEN NYILVÁNOS RENDKIVÜLI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF EGYETEMRE, AHOL AZ AKKORI EURÓPAI SZINVONALAT IS MEGHALADÓ ÁLLATTANI INTÉZETET LÉTESÍTETT. NYILVÁNOS RENDES TANÁRI KINEVEZÉSÉT 1891-BEN KAPTA MEG.

KOLOZSVÁRI EGYETEMI ÉVEINEK ELISMERÉSEKÉNT AZ 1903-1904-BEN REKTORI TISZTSÉGET IS BETÖLTÖTT. 1903. SZEPTEMBER 27-ÉN A REKTORI SZÉKFOGLALÓ ELÕADÁSÁBAN ÍGY VALL:

"TERMÉSZETVIZSGÁLÓ ÜL MOST A REKTORI SZÉKBEN ÖNÖK ELÕTT, AKIRE NÉZVE NINCS TÉTEL, SEM EMBERI, SEM ISTENI, CSAK EGY, MELY BÍRÁLAT ÉS TÉPELÕDÉS TÁRGYA LEHET: MINDENT A HAZÁÉRT, S A MAGYAROK HAZÁJÁVAL EZER ÉVTÕL ÖSSZEFORRT MAGYAR NEMZETÉRT."

ERDÉLY ROMÁN MEGSZÁLLÁSA UTÁN A KOLOZSVÁRI EGYETEM MENEKÜLNI KÉNYSZERÜLT ÉS VELE AZ EGYETEM PROFESSZORAI IS, ÍGY APÁTHY ISTVÁN ÁTMENETILEG A BUDAPESTI EGYETEMRE KERÜLT. 1921-TÕL, AZ 1922-BEN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG, A SZEGEDI EGYETEM ÁLLATTANI TANSZÉKÉNEK TANSZÉKVEZETÕJE VOLT. A BUDAPESTI MÛEGYETEM MEGSZÜNTETETT ÁLLATTANI INTÉZETÉNEK A FELSZERELÉSÉBÕL HOZOTT LÉTRE ITT SZEGEDEN EGY MÛKÖDÕ INTÉZETET.

KUTATÁSI TERÜLETE AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ IDEGSZÖVETTAN, AZ IDEGRENDSZER FINOMABB SZERKEZETE. TÕLE SZÁRMAZIK, AZ IDEGINGERÜLET VEZETÉSÉNEK ÚN. KONTINUITÁS-TANA. a VILÁGON ELÕSZÖR Õ MUTATTA KI A NEUROFIBRILLUMOKAT, AZ IDEGSEJTEK SZERKEZETI ELEMEIT. A MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK TECHNIKÁJA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEI (RÖGZÍTÉS, KETTÕS-BEÁGYAZÁS, IMPREGNÁCIÓS ELJÁRÁSOK STB.) IS JELENTÕSEK.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA MELLETT SZÉPIRODALOMMAL ÉS PUBLICISZTIKÁVAL IS FOGLALKOZOTT.


LEGFONTOSABB MÛVEI


LEGFONTOSABB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN