BÁRCZI GÉZA

NYELVÉSZ1894.JANUÁR 9-ÉN SZÜLETETT ZOMBORON ÉS 1975. NOVEMBER 7-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1911 ÉS 1914 KÖZÖTT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1914-BEN ÖSZTÖNDÍJJAL FRANCIAORSZÁGBA UTAZOTT, MAJD A LAUSANNE-I EGYETEMEN FEJEZTE BE TANULMÁNYAIT.

1920-BAN A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN MAGYAR-FRANCIA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI DIPLOMÁT KAPOTT. EZUTÁN NÉHÁNY ÉVIG KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉNT TEVÉKENYKEDETT.

1926-TÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN OKTATOTT, AHOL EBBEN AZ ÉVBEN EGYETEMI DOKTORI CÍMET SZERZETT. 1932-BEN "AZ Ó-FRANCIA NYELV ÉS NYELVTÖRTÉNET" TÁRGYKÖRÉBEN EGYETEMI MAGÁNTÁNÁRRÁ NEVEZTÉK KI. 1940-BEN TÁVOZOTT A FRANCIA-FILOLÓGIAI TANSZÉKRÕL.

1939-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ, MAJD 1947-BEN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

1941-TÕL NYILVÁNOS RENDES TANÁRI MEGBIZÁST KAPOTT A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR ÉS FINNUGOR NYELVÉSZETI TANSZÉKÉN.

1952-TÕL 1969-IG, NYUGDÍJBAVONULÁSÁIG A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM II. SZ. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉT VEZETTE.

SZÁMOS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGA VOLT, ÉS JELENTÕS TUDOMÁNYOS TISZTSÉGEKET TÖLTÖTT BE.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT 1952-BEN KOSSUTH-DÍJAT, 1955-BEN MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZATOT ÉS 1970-BEN ÁLLAMI DÍJAT KAPOTT.

KUTATÁSI TERÜLETE KEZDETBEN A MAGYAR-FRANCIA NYELVI-MÛVELÕDÉSI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA, MAJD A MAGYAR NYELVTÖRTÉNET, EZEN BELÜL A HANG- ÉS ALAKTAN, NYELVJÁRÁSKUTATÁS ÉS NYELVMÛVELÉS TERÜLETÉT ÖLELTE FEL. SOKAT TETT AZ ORSZÁGHATÁRON TÚL ÉLÕ MAGYAROK NYELVÉNEK MEGÕRZÉSÉÉRT. SZÁMOS EGYETEMI ÉS GIMNÁZIUMI TANKÖNYVET ÍRT.MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN