BARTUCZ LAJOS

ANTROPOLÓGUS


1885-BEN SZÜLETETT SZEGVÁRON. A NAGYKÖZSÉG A MAI NAPIG TISZTELETTEL ŐRZI EMLÉKÉT EGY RÓLA ELNEVEZETT EMLÉKSZOBA LÉTREHOZÁSÁVAL. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSE MÁR KÖZÉPISKOLÁS KORÁBAN MEGMUTATKOZOTT. 1904-BEN A BUDAPESTI EGYETEMEN KEZDTE MEG TANULMÁNYAIT TERMÉSZETRAJZ-FÖLDRAJZ SZAKON. ITT MÁR AZ ELSŐ ÉV UTÁN A VILÁGHÍRŰ TÖRÖK AURÉL ASSZISZTENSE LETT, ÉS EKKOR FORDULT ÉRDEKLŐDÉSE VÉGÉRVÉNYESEN AZ ANTROPOLÓGIA FELÉ. HÉT ÉVET DOLGOZOTT MESTERE MELLETT, MAJD ANNAK HALÁLA UTÁN ADJUNKTUSI BEOSZTÁST KAPOTT.

1905-BEN JELENT MEG ELSŐ DOLGOZATA AZ EMBERISÉG FAJI FELOSZTÁSÁRÓL CÍMMEL. 1908-TÓL KEZDETT EL AZ ÉLŐ MAGYARSÁG VIZSGÁLATÁVAL FOGLALKOZNI, HANGSÚLYOZVA AZ ANTROPOLÓGIA ÉS NÉPRAJZ EGYMÁSRA UTALTSÁGÁT. 1914-BEN A BUDAPESTI EGYETEMEN ANTHROPOMETRIA TÁRGYKÖRBŐL LETT MAGÁNTANÁR.

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ALATT ÉS AZT KÖVETŐEN AZ ÉLŐ EMBER ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLATA HELYETT ÉRDEKLŐDÉSE A TÖRTÉNETI ANTROPOLÓGIA FELÉ FORDULT. A HUSZAS ÉVEK ELEJÉN ÁLLÁS NÉLKÜL MARADT. 1921-BEN A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN AZ EMBERTANI GYŰJTEMÉNY KEZELÉSÉVEL BÍZTÁK MEG.

1936-BAN A NÉPRAJZI MÚZEUM IGAZGATÓJÁNAK NEVEZTÉK KI, EMELLETT RÉSZT VETT AZ EGYETEMEN AZ ANTROPOLÓGUS GÁRDA UTÁNPÓTLÁSÁNAK KINEVELÉSÉBEN IS.

MEGALAKULÁSA ÓTA ELNÖKE VOLT A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG EMBERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK, TAGJA A NEMZETKÖZI ANTROPOLÓGIAI ÉS ETNOLÓGIAI TÁRSASÁG EURÓPAI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÉS TÖBB KÜLFÖLDI ANTROPOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK.

1940-BEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELKÉRTE AZ EMBERTANI ÉS FAJBIOLÓGIAI INTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, EZT A FELADATOT 1959-IG LÁTTA EL. 1949-TŐL TÍZ ÉVEN KERESZTÜL EZZEL PÁRHUZAMOSAN VEZETTE A BUDAPESTI EMBERTANI INTÉZETET IS. 1943 ÉS 1946 KÖZÖTT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTJÉT IS BETÖLTÖTTE.

1959-BEN VÉGLEG BUDAPESTRE KÖLTÖZÖTT ÉS AZ EGYETEM EMBERTANI INTÉZETÉNEK LETT A TANSZÉKVEZETŐJE. ITT DOLGOZOTT 1965-IG, NYUGDÍJBA MENETELÉIG. NYUDDÍJAS ÉVEIT NEM SOKÁIG ÉLVEZHETTE, MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 1966. JÚNIUS 4-ÉN MEGHALT.

KUTATÁSI TERÜLETEI KÖZÉ TARTOZOTT AZ ÉLŐ MAGYARSÁG ANTROPOLÓGIAI ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA, A HONFOGLALÁS KORI ÉS ÁRPÁD-KORI MAGYARSÁG, VALAMINT A HAZÁNKBAN ÉLT RÉGI NÉPEK EMBERTANI VONATKOZÁSAINAK KUTATÁSA. FOGLALKOZOTT A HOMO NEANDERTHALENSIS ÉS HOMO SAPIENS LELETEK VIZSGÁLATÁVAL. ELEMEZTE A NEMEK KÖZÖTTI RITMUSKÜLÖNBSÉGEKET, A NÖVÉSI RITMUST.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN