BAY ZOLTÁN

FIZIKUS


SZÁZ ÉVVEL EZELÕTT, 1900. JÚLIUS 24-ÉN SZÜLETETT GYULAVÁRIBAN. KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT A DEBRECENI REFORMÁTUS FÕGIMNÁZIUMBAN VÉGEZTE. 1918-BAN A BUDAPESTI BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGIUM TAGJA LETT ÉS EGYETEMI TANULMÁNYAIT A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMEN FOLYTATTA. 1923-BAN KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET KAPOTT.

1928-BAN A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM SUB AUSPICIIS GUBERNATORIS DOKTORRÁ AVATTA. DOKTORÁLÁSÁT KÖVETÕEN ÖSZTÖNDÍJASKÉNT KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTON VOLT BERLINBEN. EZ ÉVEK ALATT RÉSZBEN A PHYSIKALISCH-TECHNISCHE REICHSANSTALTBAN, RÉSZBEN A BERLINI EGYETEM PHYSIKALISCH-CHEMISCHES INSTITUTBAN FOLYTATOTT FIZIKUSI KUTATÓMUNKÁT.

1930-BAN NEVEZTÉK KI NYILVÁNOS RENDKIVÜLI TANÁRNAK, MAJD 1935-BEN NYILVÁNOS RENDES TANÁRNAK A SZEGEDI EGYETEM ELMÉLETI FIZIKA TANSZÉKÉRE. ELMÉLETI FIZIKÁT TANÍTOTT AZ EGYETEMEN ÉS FOLYTATTA A BERLINBEN MEGKEZDETT LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEIT. JÓ KAPCSOLATOT LÉTESÍTETT SZENT-GYÖRGYI ALBERTTEL, AKINEK NAGY ÉRDEME VOLT ABBAN, HOGY A ROCKEFELLER ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT EGY MILLIÓ PENGÕBÕL SZEGED NAGY RÉSZT KAPJON. EBBÕL A PÉNZBÕL JUTOTT A BAY ZOLTÁN ÁLTAL LÉTESÍTETT LABORATÓRIUMNAK IS.

A SZEGEDI ÉVEKHEZ KAPCSOLÓDIK -- PURJESZ BÉLA ÉS RUSZNYÁK ISTVÁN BELGYÓGYÁSZ PROFESSZOROK ÖSZTÖNZÉSÉRE -- EGY OLYAN ELEKTROKARDIOGRÁF MEGSZERKESZTÉSE, AMELYNÉL FELHASZNÁLTA A RÁDIÓCSÖVES ERÕSÍTÕTECHNIKÁT IS.

1936 ÕSZÉN MEGVÁLT AZ EGYETEMTÕL S BUDAPESTEN AZ EGYESÜLT IZZÓLÁMPA ÉS VILLAMOSSÁGI R.T. KUTATÓLABORATÓRIUMÁNAK LETT A VEZETÕJE. ITT SZÁMÁRA AZ ALAPKUTATÁS ÉS A MÛSZAKI MEGVALÓSÍTÁS EGYSÉGET ALKOTOTT. AZ EGYESÜLT IZZÓ ANYAGILAG TÁMOGATTA, HOGY A MÛSZAKI EGYETEMEN ATOMFIZIKAI TANSZÉKET HOZZANAK LÉTRE, MELYNEK A VEZETÕJE BAY ZOLTÁN LETT. UGYANCSAK EBBEN AZ ÉVBEN A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM ATOMFIZIKA TÁRGYKÖRBÕL MAGÁNTANÁRRÁ HABILITÁLTA.

1937-BEN A MAGYAR TUDOMANYOS AKADÉMIA BEVÁLASZTOTTA LEVELEZÕ TAGJAI SORÁBA.

1944-BEN MEGKEZDETT HOLD KÍSÉRLETEK 1946-BAN REALIZÁLÓDTAK, AMIKOR IS A HOLDRA IRÁNYÍTOTT RADARHULLÁMOK VISSZAVERÕDÉSÉT ÉSZLELTÉK MUNKATÁRSAIVAL. EZ KORSZAKALKOTÓ ÛRKÍSÉRLETNEK SZÁMÍTOTT.

1948--1955 KÖZÖTT A WASHINGTON EGYETEM KÍSÉRLETI FIZIKA PROFESSZORA, MAJD 1955--1972 KÖZÖTT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZABVÁNYÜGYI HIVATALÁNAK OSZTÁLYVEZETÕJE, 1972-TÕL AZ AMERICAN UNIVERSITY PROFESSZORA LETT.

1981-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

90. SZÜLETÉSNAPJÁN A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RUBINOKKAL ÉKESÍTETT ZÁSZLÓRENDJÉVEL TÜNTETTÉK KI.

1991-BEN A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZDOKTORRÁ AVATTA.

1992. OKTÓBER 4-ÉN HUNYT EL WASHINGTONBAN. HAMVAIT SZÜLÕFÖLDJÉN, GYULAVÁRIBAN HELYEZTÉK ÖRÖK NYUGALOMBA.

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN