ID. BOÉR ELEK

JOGÁSZ

1872.NOVEMBER 26-ÁN SZÜLETETT MAROSCSAPON.

1893 ÉS 1897 KÖZÖTT A KOLOZSVÁRI, BÉCSI ÉS BERLINI EGYETEM SUB AUSPICIIS REGIS AZ ÁLLAMTUDOMÁNYOK DOKTORÁVÁ AVATTA. UGYANEBBEN AZ ÉVBEN ÜGYVÉDI VIZSGÁT TETT, PÁR ÉVI ÜGYVÉDI GYAKORLAT UTÁN KIS KÜKÜLLÕ VÁRMEGYE SZOLGÁLATÁBA LÉPETT, ELÕBB SZOLGABÍRÓKÉNT, FÕSZOLGABÍRÓKÉNT MAJD T. FÕJEGYZÕKÉNT DOLGOZOTT.

1896-TÓL A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN MAGÁNTANÁRI MEGBÍZÁST KAPOTT, 1908-TÓL A KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOG NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRAKÉNT, 1910-TÕL NYILVÁNOS RENDES TANÁRKÉNT OKTATOTT.

1918/19-ES TANÉVBEN DÉKÁNI TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE.

1919-TÕL TEVÉKENYEN RÉSZT VETT AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN, FÕLEG A KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSÉBEN.

1921/22-ES TANÉVBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉKET VEZETTE. 1922. AUGUSZTUS 25-ÉN NYUGDÍJAZTÁK.

PÁLYÁJÁT BUDAPESTEN FOLYTATTA, 1926-TÓL A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG ÍTÉLÕBÍRÁJA, MAJD 1940-BEN TANÁCSELNÖKE VOLT.

1919 ÉS 1932 KÖZÖTT SZÁMOS SZÁMOS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN VETT RÉSZT, 56 ELÕADÁST TARTOTT A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI EGYHÁZI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRÕL, A BÉKESZERZÕDÉSEK REVIZIÓJÁRÓL ÉS A NÉPSZÖVETSÉG MÛKÖDÉSÉRÕL.

1951-BEN FIÁVAL, IFJ. BOÉR ELEKKEL EGYÜTT ÚJFEHÉRTÓRA KITELEPÍTETTÉK, ITT HUNYT EL TRAGIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 1952. JANUÁR 8-ÁN.

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN