BOTH ÖDÖN


JOGÁSZ1924. JANUÁR 16-ÁN SZÜLETETT CIBAKHÁZÁN ÉS 1985. ÁPRILIS 27-ÉN HALT MEG SZEGEDEN.

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT A SZEGEDI KLAUZÁL GÁBOR GIMNÁZIUMBAN VÉGEZTE.

1945 ÉS 1949 KÖZÖTT A SZEGEDI EGYETEM JOGHALLGATÓJA VOLT, KÖZBEN A VÁROS IRODAI NAPIDÍJASAKÉNT DOLGOZOTT.

1949-TÕL A SZEGEDI EGYETEM JOGTÖRTÉNETI TANSZÉKÉN OKTATOTT, 1951-BEN EGYETEMI DOKTORÁTUST, 1964-BEN KANDIDÁTUSI FOKOZATOT SZERZETT.

1965-TÕL HALÁLÁIG A JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK VEZETÕJE VOLT. TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDIG SZERKESZTETTE AZ ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA JURIDICA ET POLITICA CÍMÛ KIADVÁNYT.

1961-1985 KÖZÖTT TAGJA VOLT A MAGYAR JOGÁSZ SZÖVETSÉGNEK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSASÁGNAK.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁNAK FÕ TERÜLETE A REFORMKOR VOLT. EZEN BELÜL ELSÕSORBAN A BÜNTETÕJOG TÖRTÉNETÉVEL ILLETÕLEG A SZABADSÁGJOGOK KÉRDÉSÉVEL FOGLALKOZOTT. A REFORMKOR NAGY POLITIKUSAI KÖZÜL SZEMERE BERTALAN POLITIKAI ÉS JOGI NÉZETEIT TANULMÁNYOZTA. KUTATÓI TEVÉKENYSÉGE MELLETT KIVÁLÓ OKTATÓ VOLT. EMLÉKEZETES MAGYAR ÉS EGYETEMES JOGTÖRTÉNETI ELÕADÁSAIN JOGÁSZOK EZREI NEVELKEDTEK.MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN