BRUCKNER GYŐZŐ

VEGYÉSZ

SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT 1900. NOVEMBER ELSEJÉN SZÜLETETT KÉSMÁRKON ÉS BUDAPESTEN HALT MEG 1980. MÁRCIUS 8-ÁN. KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT A KÉSMÁRKI LÍCEUMBAN VÉGEZTE, AMELYNEK ÉDESAPJA EGYKOR TANÁRA VOLT. 1925-BEN VEGYÉSZMÉRNÖKI DOPLOMÁT SZERZETT A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEMEN. 1926-BAN A SZEGEDI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM I. SZÁMÚ VEGYTANI INTÉZETÉBEN SZÉKI TIBOR MELLETT VÁLLALT MUNKÁT. 1928-BAN KITÜNTETÉSSEL AVATTÁK DOKTORRÁ SZEGEDEN.

EZT KÖVETŐEN ÖSZTÖNDÍJASKÉNT DOLGOZOTT BERLINBEN, MAJD GRAZBAN. VILÁGHÍRŰ TUDÓSOK MELLETT TANULMÁNYOZTA A MIKROANALITIKÁT. HAZATÉRÉSE UTÁN SZEGEDEN MIKROANALITIKUS ISKOLÁT ALAPÍTOTT.

1935-BEN SZERVES KÉMIAI MÓDSZERTAN TÁRGYKÖRBŐL LETT MAGÁNTANÁR. 1940-BEN TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA ELISMERÉSEKÉNT EGYETEMI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI ÉS EGYBEN A SZERVES KÉMIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVÁ. AZ Ő IGAZGATÁSA ALATT VÁLT A SZEGEDI INTÉZET A HAZAI SZERVES KÉMIAI KUTATÁS ÉS OKTATÁS JELENTŐS KÖZPONTJÁVÁ.

MINDENKOR JELENTŐS RÉSZT VÁLLALT A SZEGEDI TUDOMÁNYOS ÉS EGYETEMI KÖZÉLETBEN, ENNEK EGYIK JELE VOLT, HOGY 1948-BAN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARON DÉKÁNI TISZTET IS BETÖLTÖTTE.

1949-BEN MEGHÍVÁST KAPOTT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVES KÉMIAI TANSZÉKÉRE, AHOL TÖBB MINT HÚSZ ÉVIG OKTATOTT ÉS KUTATOTT.

MUNKÁSSÁGA SZÁMOS ALKALOMMAL RÉSZESÜLT MAGAS SZÍNTŰ ELISMEÉSBEN. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1948-BAN LEVELEZŐ TAGJÁVÁ, 1949-BEN RENDES TAGGÁ VÁLASZTOTTA. 1949-BEN ÉS 1955-BEN ELNYERTE A KOSSUTH-DÍJ ELSŐ FOKOZATÁT, 1963-BAN MUNKA ÉRDEMRENDDEL, 1970-BEN MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZATÁVAL TÜNTETTÉK KI. 1976-BAN AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATTA.

KÜLFÖLDÖN IS ELISMERTÉK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉT. A SVÉD KÉMIAI TÁRSULAT 1947-BEN SCHEELE-EMLÉKÉREMMEL TÜNTETTE KI, MAJD 1967-BEN A HALLEI LEOPOLDINA NÉMET TERMÉSZETTUDOMÁNYI AKADÉMIA TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

TUDOMANYOS MUNKÁSSÁGA KEZDETTŐL FOGVA KAPCSOLATOS A TERMÉSZETES SZÉNVEGYÜLETEK KUTATÁSÁVAL. SZEGEDI ÉVEIBEN FOGLALKOZOTT AZ N-O ACILVÁNDORLÁS FELFEDEZÉSÉVEL, AMELY ALAPJA A MAGYAR SZTEREOKÉMIAI ISKOLÁNAK. KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET ÉRT EL A P-VITAMIN KÉMIAI SAJÁTSÁGAINAK FELISMERÉSÉBEN, FONTOS ALKALOIDOK TÉRSZERKEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁBAN, SZÁMOS GYÓGYHATÁSÚ VEGYÜLET SZINTÉZISÉBEN. BUDAPESTI ÉVEIBEN AZ Ő INTÉZETÉBEN JÖTT LÉTRE A NEMZETKÖZI HÍRNEVŰ MAGYAR PEPTIDKÉMIAI KUTATÁS ELSŐ ALKOTÓ MÜHELYE.

LEGFONTOSABB MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN