BUDAY ÁRPÁD

RÉGÉSZ

1879. JANUÁR 17-ÉN SZÜLETETT AZ ERDÉLYI MAROSGEZSE HATÁRÁBAN FEKVŐ MAROSLUDASON. KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT A NAGYHÍRŰ NAGYENYEDI BETHLEN KOLLÉGIUMBAN FOLYTATTA.

1898-BAN ÍRATKOZOTT BE A KOLOZSVÁRI EGYETEM BÖLCSÉSZETI KARÁNAK TÖRTÉNELEM-LATIN SZAKÁRA, AHOL AZ ARCHAEOLÓGIAI TANSZÉK VEZETŐJE PÓSTA BÉLA, AKINEK BUDAY ÁRPÁD MÁSODÉVES KORÁBAN MUNKATÁRSA LETT AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUMI EGYESÜLET RÉGISÉGTÁRÁBAN. A KÉT TUDÓS KÖZÖTT HÚSZ ÉVIG TARTÓ SZOROS MUNKATÁRSI KAPCSOLAT ALAKULT KI. BUDAY A RÉGISÉGTÁRBAN VÉGIGJÁRTA A SZAKMAI HIERARCHIA MINDEN LÉPCSŐJÉT, VÉGÜL 1919-BEN AZ IGAZGATÓI POZICIÓT IS MEGKAPTA.

ITT VÉGZETT MUNKÁJA LEHETŐVÉ TETTE SZÁMÁRA, HOGY OROSZORSZÁGBAN, BÉCSBEN, NÉMETORSZÁGBAN, ALBÁNIÁBAN IS TANULMÁNYOZZA A RÓMAI KORI LIMES VONALÁT, TOVÁBBÁ A FELIRATTANI ÉS PROVINCIÁLIS RÉGÉSZETI ELMÉLETEKET.

1907-BEN FRATRES ARVALES COLLEGIUMA CÍMMEL ÍRTA MEG BÖLCSÉSZDOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁT. 1911-BEN A KOLOZSVÁRI EGYETEM MAGÁNTANÁRA LETT A RÓMAI TARTOMÁNYOK RÉGISÉGTANA TÁRGYKÖRBŐL, 1917-BEN CÍMZETES NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRNAK NEVEZTÉK KI.

A KOLOZSVÁRI EGYETEM ÁTTELEPÜLÉSEKOR MÉG EGY IDEIG BUDAY KOLOZSVÁROTT MARADT, ÉS ELŐADÁSOKAT TARTOTT A REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN. 1921-BEN KERÜLT SZEGEDRE, ELŐBB MINT ELŐADÓ TANÁR, MAJD MINT A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET IGAZGATÓ-TANÁCSOSA, KÖZBEN SZERVEZTE A RÉGÉSZETI INTÉZET LÉTREHOZÁSÁT.

1924-BEN KAPOTT KINEVEZÉST A SZEGEDI EGYETEM RÉGÉSZETI INTÉZETÉBE MINT TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, ÉS EZT A FELADATOT 1937-BEN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG LÁTTA EL. AZ OKTATÁSBAN KÖVETTE NAGY ELŐDJÉNEK, TANÁRÁNAK, PÓSTA BÉLÁNAK A HITVALLÁSÁT, ÉS AZ ELMÉLETI ELŐADÁSOKAT ÖSSZEKAPCSOLTA A GYAKORLATTAL. HALLGATÓIVAL ÁSATÁSOKAT FOLYTATOTT ÉS RÉSZTVETT A MÚZEUM ÁLTAL SZERVEZETT ÁSTÁSOKON IS.

UGYANCSAK KOLOZSVÁRI MINTÁRA INDÍTOTT EL EGY RÉGÉSZETI, ÉREMTANI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI TÁRGYÚ CIKKEKET TARTALMAZÓ KIADVÁNYT DOLGOZATOK A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM ARCHAEOLOGIAI INTÉZETÉBŐL CÍMMEL.

SZEGEDI ÉVEI ALATT A DIÁKVÉDŐ- ÉS DIÁKJÓLÉTI IRODA ELNÖKE VOLT, AZ 1931-32-ES TANÉVBEN A BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTÉT TÖLTÖTTE BE.

RÓMAI FELIRATTANNAL, RÓMAI LIMES-KUTATÁSOKKAL, PROVINCIÁLIS RÓMAI RÉGÉSZETTEL, ÉS AZ ALFÖLD RÉGÉSZETI EMLÉKEINEK FELTÁRÁSÁVAL FOGLALKOZOTT.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN