CSEFKÓ GYULA

NYELVÉSZ

1878. DECEMBER 8-ÁN SZÜLETETT BAJÁN. APJA MOLNÁRSEGÉD VOLT, KORÁN MEGHALT, ÉS ÉDESANYJA NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT EGYEDÜL NEVELTE KÉT GYERMEKÉT.

ELEMI ÉS POLGÁRI ISKOLÁIT BAJÁN VÉGEZTE EL, MAJD BEIRATKOZOTT A BAJAI TANÍTÓKÉPZŐBE, AHOL TANÁRAI KÖZÜL BELLOSICS BÁLINT ETNOGRÁFUS VOLT RÁ NAGY HATÁSSAL. Ő BUZDÍTOTTA A NÉP ÉLETÉNEK ÉS NYELVÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁRA. A TANÍTÓI OKLEVELET 1897-BEN KAPTA MEG.

A DIPLOMA ÁTVÉTELE UTÁN AZ ADAI SZÁLLÁSI ISKOLÁBAN TANÍTOTT, ÉS ITT ÍRTA MEG ELSŐ DOLGOZATÁT ADAI NYELVJÁRÁS CÍMMEL, MELY A MAGYAR NYELVŐR 1898. ÉVI PÁLYÁZATÁN DÍJAT NYERT.

1898-BAN BEIRATKOZOTT A BUDAI PAEDAGOGIUMBA, AHOL 1901-BEN KAPOTT OKLEVELET. EZT KÖVETŐEN A BRASSÓ MEGYEI HOSSZÚFALUSI POLGÁRI ISKOLÁBAN TANÍTOTT. INNEN SZIGETVÁRRA, MAJD ORAVICABÁNYÁRA HELYEZTEK, VÉGÜL 1913-BAN A SZEGEDI III. KERÜLETI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLÁBA KERÜLT.

NEVELŐI MŰKÖDÉSE MELLETT EGYRE GAZDAGODOTT TUDOMÁNYOS MUNKASSÁGA IS. SZÓTÖRTÉNETI DOLGOZATAIT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 1923-BAN SZILY-JUTALOMMAL DÍJAZTA.

1926-BAN A SZEGEDI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN DOKTORI CÍMET KAPOTT. 1931-BEN UGYANITT A SZÓ- ÉS SZÓLÁSTÖRTÉNET TÁRGYKÖRBŐL MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST NYERT.

1932-TŐL 1951-IG A SZEGEDI POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN, ILLETVE UTÓBB A PEDAGÓGIAI FŐISKOLÁN A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY MEGBÍZOTT ELŐADÓJA VOLT. A SZEGEDI EGYETEMEN MAGYAR SZÓLÁSFEJTÉSEK, SZÓLÁSMAGYARÁZATOK, SZÓLÁSTAN ALAPVONALAI CÍMEN STUDIUMOKAT TARTOTT. A CÍMZETES NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRI CÍMET 1941-BEN KAPTA MEG.

A FELSŐOKTATÁSBAN VÉGZETT KIVÁLÓ NEVELŐI TEVÉKENYSÉGÉÉRT 1951-BEN KINEVEZTÉK FŐISKOLAI TANÁRRÁ.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1943-BAN MÉSZÖLY GEDEON AJÁNLATÁRA LEVELEZŐ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

TAGJA VOLT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁGNAK, A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁGNAK ÉS VÁLASZTMÁNYI TAGJA A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁGNAK.

1953-BAN, 75 SZÜLETÉSNAPJÁRA MUNKA ÉRDEMREND KITÜNTETÉST KAPOTT. A KÖVETKEZŐ ÉVBEN, 1954. DECEMBER 2-ÁN SZEGEDEN HUNYT EL.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA SORÁN AZ EGYES NYELVJÁRÁRSOKKAL, NYELVTÖRTÉNETTEL FOGLALKOZOTT. ÉRTÉKESEK A SZÓTÖRTÉNETI ÉS KIFEJEZÉS-ÉRTELMEZŐ CIKKEI IS. SZÓLÁSMAGYARÁZÓ TANULMÁNYAI RENDKÍVÜL GAZDAG NYELVI ADATOKAT TARTALMAZNAK.

LEGFONTOSABB MŰVEI

LEGFONTOSABB MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN