CSEKEY ISTVÁN

JOGÁSZ

1889. FEBRUÁR 2-ÁN SZÜLETETT SZOLNOKON ÉS 1963. AUGUSZTUS 17-ÉN HALT MEG PÉCSETT, MINT NYUGDÍJAS EGYETEMI TANÁR.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A KOLOZSVÁRI, STRASSBURGI ÉS HEIDELBERGI EGYETEMEKEN VÉGEZTE. 1911-BEN ÁLLAMTUDOMÁNYI DOKTORRÁ AVATTÁK KOLOZSVÁROTT.

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL BERLINBEN TÖLTÖTT EGY ÉVET. 1912-BEN A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS JOGAKADÉMIA KÖZIGAZGATÁSI JOG, STATISZTIKA ÉS MÛVELÕDÉSTÖRTÉNET HELYETTES TANÁRA, 1913-BAN NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI, 1919-BEN NYILVÁNOS RENDES TANÁRA LETT.

1918. DECEMBERÉBEN A BUDAPESTI EGYETEM A MAGYAR KÖZJOG MAGÁNTANÁRÁVÁ HABILITÁLTA.

1923-BAN A TARTUI EGYETEM HÍVTA MEG KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉKÉRE, AHOL 1931-IG VENDÉGPROFESSZORKÉNT TANÍTOTT ÉS MEGSZERVEZTE A MAGYAR TUDOMÁNYOS INTÉZETET, MELYNEK IGAZGATÓJA IS VOLT. MUNKÁSSÁGA ELISMERÉSEKÉNT MEGKAPTA AZ ÉSZT TUDÓS TÁRSASÁG ÖRÖKÖS TAGJA CÍMET.

1931-TÕL 1940-IG A SZEGEDI EGYETEM POLITIKA TANSZÉKÉNEK A VEZETÕJE. AZ 1938--39. TANÉVBEN A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA, MAJD A KÖVETKEZÕ TANÉVBEN PRODÉKÁNI FELADATOT LÁTOTT EL. SZEGEDI ÉVEI ALATT AZ ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁGNAK, A DUGONICS TÁRSASÁGNAK IS AKTÍV TAGJA VOLT.

1940-TÕL 1945-IG A KOLOZSVÁRRA ÁTTELEPÍTETT EGYETEMEN TANÍTOTT, MAJD 1951-IG, NYUGDÍJAZÁSÁIG A PÉCSI EGYETEM JOGI KARÁNAK LETT A PROFESSZORA.

TÖBB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI, IRODALMI ÉS KÜLÜGYI TÁRSASÁGNAK VOLT A TAGJA, AHOL VEZETÕI FELADATOKAT IS ELLÁTOTT.

PUBLIKÁCIÓIBAN FÕLEG A MAGYAR TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY JOGI KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZOTT.

LEGFONTOSABB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN