CSENGERY JÁNOS

KLASSZIKA-FILOLÓGUS


1856. OKTÓBER 2-ÁN SZÜLETETT SZATMÁRNÉMETIBEN. ISKOLÁIT SZATMÁRNÉMETIBEN KEZDTE ÉS DEBRECENBEN FOLYTATTA ELŐBB A KEGYESRENDIEKNÉL, MAJD A REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN, AHOL AZ ÉRETTSÉGIT IS LETETTE.

FELSŐBB TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETI KARÁN VÉGEZTE. 1880-BAN ITT TETT DOKTORÁTUST LATIN ÉS GÖRÖG PHILOLOGIÁBÓL, VALAMINT MAGYAR IRODALOMBÓL.

EGYETEMI ÉVEI ALATT NAGY HATÁSSAL VOLTAK RÁ TANÁRAI, MINT PL. P. THEWREWK EMIL, BARTAL ANTAL, TÉLFY IVÁN, GREGUSS ÁGOST. AZ EGYETEM ELVÉGZÉSE UTÁN VIDÉKEN, MAJD A FŐVÁROSBAN OKTATOTT MINT KÖZÉPISKOLAI TANÁR.

1883-BAN NEVE ORSZÁGSZERTE IS ISMERTTÉ VÁLT, MIVEL A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF ÓDA-PÁLYÁZAT NYERTESE LETT.

1891-BEN A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN TETT MAGÁNTANÁRI HABILITÁCIÓT. 1892-TŐL 1896-IG SZERKESZTETTE A MAGYAR PEDAGÓGIA CÍMŰ FOLYÓIRATOT.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1892-BEN LEVELEZŐ, 1920-BAN RENDES ÉS 1930-BAN TISZTELETBELI TAGGÁ VÁLASZTOTTA.

1896-BAN KAPOTT PROFESSZORI KINEVEZÉST A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM CLASSICA PHILOLOGIA TANSZÉKÉRE. A VÁROS KÖZKEDVELT PROFESSZORA VOLT, AZ IRODALMI, SZÍNHÁZI ÉS ZENEI KÖRÖK VEZETŐ EGYÉNISÉGE. AZ EGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARÁN HÁROMSZOR (1900/19001., 1909/1910., 1921/1922.) TÖLTÖTT BE DÉKÁNI TISZTET, 1915-BEN PEDIG MEGVÁLASZTOTTÁK A KOLOZSVÁRI EGYETEM REKTORÁNAK.

1919-BEN Ő IS A MENEKÜLŐ MAGYAR EGYETEMMEL TARTOTT, ÉS 1921-TŐL SZEGEDI EGYETEM PROFESSZORA LETT A KLASSZIKA-FILOLÓGIAI TANSZÉKEN 1927-IG, NYUGDÍJAZÁSÁIG.

SZEGEDI ÉVEI ALATT IS RÉSZT VETT AZ EGYETEM VEZETÉSÉBEN, 1921/22. TANÉVBEN DÉKÁNI, 1924/25. TANÉVBEN REKTORI TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE.

ELNÖKE VOLT A LA FONTAINE TÁRSASÁGNAK, RENDES TAGJA A KISFALUDY TÁRSASÁGNAK, AZ ERDÉLYI IRODALMI TÁRSASÁGNAK, MELYNEK KÉSŐBB TITKÁRA ÉS ELNÖKE IS LETT. SZEGEDEN RENDES TAGJA, MAJD IGAZGATÓSÁGI TAGJA A DUGONICS TÁRSASÁGNAK.

MUNKÁSSÁGA ELSŐSORBAN A KLASSZIKUS GÖRÖG ÉS LATIN KÖLTŐK MŰFORDÍTÁSAIRA TERJEDT KI. EZENKÍVÜL ISMERETTERJESZTŐ MŰVEKET, TANKÖNYVEKET ÉS GYERMEKIRODALMAT IS ÍRT.

BUDAPESTEN HALT MEG 1945. ÁPRILIS 21-ÉN.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN