DÁVID LAJOS

GYÓGYSZERÉSZ1889. OKTÓBER 18-ÁN SZÜLETETT, ÉS 1962. AUGUSZTUS 30-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1911-BEN GYÓGYSZERÉSZ OKLEVELET, 1913-BAN GYÓGYSZERÉSZDOKTORI CÍMET KAPOTT.

1910-TÕL 1920-IG A KOLOZSVÁRI EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRBAN DOLGOZOTT. 1920-BAN TELEPÜLT ÁT SZEGEDRE, AHOL A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MEGSZERVEZTE AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRAT, AMELYNEK ELSÕ VEZETÕJE LETT.

1922-BEN EGYETEMI MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT, ÉS ELKEZDTE A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉT.

1930-BAN CÍMZETES RENDKÍVÜLI, MAJD 1944-BEN NYILVÁNOS EGYETEMI TANÁRI MEGBÍZÁST KAPOTT.

1933-TÓL A DÓM TÉREN ELKÉSZÜLT GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZETET ÉS AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRAT IRÁNYÍTOTTA.

1947-BEN AZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI, 1948-BAN PRODÉKÁNI TEENDÕIT LÁTTA EL.

1952-BEN A GYÓGYSZERÉSZ TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA LETT.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÜL TÖBB HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG FOGADTA TAGJAI KÖZÉ: A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ TUDOMÁNYI TÁRSASÁG, A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE, AZ ÉSZT-FINN MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG, A DEUSCHE CHEMISCHE GESELLSCHAFT, AZ AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, AZ AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, A FEDERATION INTERNATIONALE PHARMCEUTIQUE.

KUTATÁSAI SORÁN A GALENUSI ÉS RECEPTURAI KÉSZÍTMÉNYEK ELÕÁLLÍTÁSÁVAL ÉS TÖKÉLETESÍTÉSÉVEL, VALAMINT FITOKÉMIAI PREPARATÍV ÉS ANALITIKAI VIZSGÁLATOKKAL FOGLALKOZOTT.

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN