EPERJESSY KÁLMÁN

TÖRTÉNÉSZ

1893. FEBRUÁR 11-ÉN SZÜLETETT AZ ERDÉLYI ERZSÉBETVÁROSBAN, AZ ERDÉLYI ÖRMÉNYEK KÖZPONTJÁBAN. TANULMÁNYAIT ITT ÉS SZÉKELYUDVARHELYEN VÉGEZTE, MAJD 1911-BEN BUDAPESTEN A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEM-LATIN SZAKÁN TANULT TOVÁBB. EGYETEMISTA KORÁBAN A HÍRES EÖTVÖS KOLLÉGIUM TAGJA VOLT.

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSEKOR TANULMÁNYAIT MEG KELLETT SZAKÍTANI, MIVEL ELVITTÉK KATONÁNAK, ÉS ÍGY AZ EGYETEMET CSAK 1918-BAN TUDTA FOLYTATNI. KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELÉT 1920-BAN KAPTA MEG. TANÁRI MUNKÁJÁT A MAKÓI ÁLLAMI GIMNÁZIUMBAN KEZDTE EL, AHOL KÉT ÉVEN ÁT JÓZSEF ATTILA OSZTÁLYFÖNÖKE VOLT.

DOKTORI FOKOZATOT 1922-BEN SZERZETT A BUDAPESTI EGYETEMEN. ÉRTEKEZÉSÉNEK CÍME: BÁTHORY ISTVÁN ÉS A PORTA. EKKOR MÉG POLITIKATÖRTÉNETTEL FOGLALKOZOTT. ÉRDEKLŐDÉSÉBEN VÁLTOZÁST AZ 1927-28-AS BÉCSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ HOZOTT. BÉCSBEN LEVÉLTÁRAKBAN KUTATOTT, ÉS TANULMÁNYOZTA AZ ADDIG ISMERETLEN KÉZIRATOS KATONAI TÉRKÉPEKET.

HAZATÉRTE UTÁN HELYTÖRTÉNETTEL, TÖRTÉNETI FÖLDRAJZZAL ÉS TELEPÜLÉS TÖRTÉNETTEL KEZDETT FOGLALKOZNI. ÍGY PL. A MAKÓI HAGYMATERMESZTÉSSEL, A TISZA-MAROS-VIDÉK TÖRTÉNETÉVEL.

1928-BAN A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁRA KERÜLT, AHOL A TÖRTÉNELEM TANSZÉKET VEZETTE HARMINC ÉVEN KERESZTÜL. A FŐISKOLÁN MAGYAR ÉS EGYETEMES TÖRTÉNELMET, VALAMINT A TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK TÉMAKÖRT TANÍTOTTA. ELÉVÜLHETETLEN ÉRDEMEI KÖZÉ TARTOZIK, HOGY NEMZEDÉKEK SORÁT NEVELTE A HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSOK FONTOSSÁGÁRA ÉS TANÍTOTTA MEG ANNAK MÓDSZERTANÁRA.

A SZEGEDI EGYETEMEN MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST IS SZERZETT MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A XVII. ÉS XVIII. SZÁZADRA TÉMAKÖRBŐL. 1939-BEN AZ EGYETEMEN CÍMZETES NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRI CÍMET KAPOTT.

A II. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSE UTÁN 1949-IG A FŐISKOLA FŐIGAZGATÓI POSZTJÁT BIZTÁK RÁ. VEZETÉSE ALATT ÚJÍTOTTÁK FEL A HÁBORÚBAN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT INTÉZETET.

TAGJA VOLT A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULATNAK, AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK, A DUGONICS TÁRSASÁGNAK, A DÉLALFÖLDI TÖRTÉNELMI TÁRSULATNAK ÉS MÉG SZÁMTALAN EGYÉB HELYI ÉS ORSZÁGOS TÁRSASÁGNAK. 1926-BAN INDÍTOTTA EL A 40 KÖTETET MEGJELENTETŐ CSANÁD-VÁRMEGYEI KÖNYVTÁR CÍMŰ TANULMÁNYSOROZATOT.

1957-BEN NYUGDÍJBA VONULT, DE TUDOMÁNYOS KUTATÁSAIT TÖRETLENÜL FOLYTATTA. 1966-BAN MEGÍRTA A MAGYAR FALU TÖRTÉNETÉT, 1971-BEN JELENTETTE MEG A VÁROSAINK MÚLTJA ÉS JELENE CÍMŰ KÖTETET, MEGYÉNKÉNT KÍVÁNTA FELDOLGOZNI AZ 1780-AS ÉVEKBEN FALVANKÉNTI RÉSZLETESSÉGGEL KÉSZÜLT ORSZÁGLEÍRÁSOKAT.

1976. NOVEMBER 16-ÁN EGY BALESET KÖVETKEZTÉBEN HALT MEG BUDAPESTEN.

MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN