FAZEKAS I. GYULA

TÖRVÉNYSZÉKI ORVOS

1902. AUGUSZTUS 18-ÁN KISIPAROS SZÜLŐK NYOLCADIK GYERMEKEKÉNT SZÜLETETT SZEGEDEN. ÉDESANYJA NEHÉZ KÖRÜLMENYEK KÖZÖTT NEVELTE A KORÁN ÁRVÁN MARADT GYERMEKET. EZÉRT ELEMI ISKOLÁI ELVÉGZÉSE UTÁN FELSŐ-FÉMIPARI ISKOLÁT VÉGZETT, DE MÁR AKKOR ELHATÁROZTA, HOGY ORVOS LESZ. 1924-BEN MAGÁNÉRETTSÉGIT TETT A KLAUZÁL GÁBOR FŐGIMNÁZIUMBAN, ÉS MEGKEZDTE TANULMÁNYAIT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AHOL 1930-BAN ORVOSI DIPLOMAT KAPOTT.

ORVOSI MUNKÁJÁT AZ EGYETEM IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZETÉBEN KEZDTE EL GYAKORNOKKÉNT. 1931--33 KÖZÖTT AZ INTÉZET HUMBOLDT ÖSZTÖNDÍJASA A BERLINI EGYETEM TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSTANI INTÉZETÉBEN. ITT ISMERKEDETT MEG A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA ELMÉLETÉVEL ES GYAKORLATÁVAL.

1937-BEN VÁLOGATOTT FEJEZETEK A TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSTAN KÖRÉBŐL CÍMŰ DOLGOZATÁVAL MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT.

1943-TÓL TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT A TÖRVÖNYSZÉKI ORVOSTANI INTÉZETBE. 1947-TŐL A CSONGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG ÁLLANDÓ IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐJE. 1952-BEN KANDIDÁTUSI DOLGOZATA MEGVÉDÉSE UTÁN TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁRNAK NEVEZTÉK KI.

1946 ÉS 1952 KÖZÖTT AZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET MEGBÍZOTT, MAJD 1973-IG, NYUGDÍJBA VONULÁSÁIG, KINEVEZETT TANSZÉKVEZETŐJE.

1969-BEN AZ ORVOSTUDOMÁNY AKADÉMIAI DOKTORA LETT.

SZÁMTALAN HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG, AKADÉMIA VÁLASZTOTTA TAGJAI KÖZÉ, ÍGY PL. A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA, A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG, A MAGYAR IGAZSÁGÜGYI ORVOSOK TÁRSASÁGA, A DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER LEOPOLDINA HALLE, A SOC. DE MÉDECINE LÉGALE ET DE CRIMINOLOGIE DE FRANCE, AZ INT. SOC. FOR RESEARCH ON THE COAGULATION OF BLOOD CAPILLARY FUNCTION AND PRACTICAL MYOLOGY, A DTSCH. GES. F. GERICHTLICHE U. SOZIALE MEDIZIN STB.

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAG VOLT A MORPHOLOGIAI ÉS IGAZSÁGÜGYI ORVOSI SZEMLÉNEK, AZ INTERNATIONAL MICROFILM JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, AZ AMERICAN MICROFILM JOURNAL, ÉS AZ INTERNATIONAL REFERENCE ORGANISATION IN FORENSIC MEDICINE CÍMŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKNAK.

KUTATÁSI TERÜLETE AZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIRE, TOXIKOLÓGIÁRA, MÉRGEZÉSEK BIOKÉMIÁJÁRA, ENDOKRINOLÓGIÁRA, ENZIMOLÓGIÁRA, ALKOHOLHATÁSRA, OSZTEOLÓGIÁRA, VITÁLIS REAKCIÓRA, SZÖVETI SZTEROIDKUTATÁSRA TERJEDT KI. A BŐR ÉS A BELSŐ SZERVEK SZAKÍTÁSI ÉS NYOMÁSI SZILÁRDSÁGÁVAL IS FOGLALKOZOTT.

1979. AUGUSZTUS 26-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

LEGFONTOSABB MUNKÁI