FINKEY FERENC

JOGÁSZ

1870. JANUÁR 30-ÁN SZÜLETETT SÁROSPATAKON ÉS 1949. JANUÁR 23-ÁN HALT MEG SÁROSPATAKON.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1887-1891 KÖZÖTT A SÁROSPATAKI JOGAKADÉMIÁN ÉS A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN VÉGEZTE.

1891-BEN EGYETEMI DOKTORI, 1896-BAN MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT. 1908-BAN AZ MTA LEVELEZÕ, MAJD 1929-BEN RENDES TAGGÁ VÁLASZTOTTÁK.

1921-1923 KÖZÖTT A SZEGEDI EGYETEM BÜNTETÕJOGI TANSZÉKÉNEK A VEZETÕJE VOLT. 1923 MÁJUS 23-ÁN TÁVOZOTT SZEGEDRÕL.

1923-1930 KÖZÖTT KORONAÜGYÉSZ-HELYETTES, 1930-TÓL KÚRIAI TANÁCSELNÖK, 1935-1940-IG NYUGDÍJBA VONULÁSÁIG KORONAÜGYÉSZKÉNT DOLGOZOTT.

TÖBB ALKALOMMAL RÉSZT VETT KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTON, AHOL FÕLEG A BÜNTETÕ ÉS JAVÍTÓINTÉZETEK MÛKÖDÉSÉT TANULMÁNYOZTA.

SZÁMOS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG TAGJA VOLT; MAGYAR BÜNTETÕJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG, MAGYAR JOGÁSZEGYLET, NEMZETKÖZI BÜNTETÕJOGI EGYESÜLET.

1929 ÉS 1936 KÖZÖTT AZ MTA JOGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA, MAJD 1937-TÕL A BIZOTTSÁG ELNÖKI TISZTSÉGÉT TÖLTÖTTE BE.

A SZEGEDI EGYETEM 1940-BEN DÍSZDOKTORÁVÁ FOGADTA.

KUTATÁSI TERÜLETE AZ ANYAGI BÜNTETÕJOG, BÜNTETÕ ELJÁRÁSJOG ÉS KRIMINÁLPOLITIKA VOLT.LEGFONTOSABB MUNKÁI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN