FONYÓ ANTAL

BÜNTETŐJOGÁSZ


1919. JÚLIUS 23-ÁN SZÜLETETT SZATMÁRNÉMETIBEN ÉS 25 ÉVVEL EZELŐTT, 1981. DECEMBER 3-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A POZSONYI EGYETEMEN KEZDTE EL 1937-BEN, MAJD 1939-BEN BUDAPESTEN FOLYTATTA ÉS 1942-BEN KAPTA MEG EGYETEMI JOGTUDOMÁNYI DIPLOMÁJÁT.

AZ EGYETEM ELVÉGZÉSE UTÁN ÜGYVÉDJELÖLTKÉNT, MAJD A RENDŐRSÉGEN BŰNÜGYI MUNKAKÖRBEN DOLGOZOTT. 1951-TŐL A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÜNTETŐJOGI TANSZÉKÉN OKTATOTT.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÜNTETŐJOGI TANSZÉKÉRE TANSZÉKVEZETŐ DOCENSKÉNT 1957-BEN NYERT KINEVEZÉST.

1961-BEN SZEREZTE MEG AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA CÍMET. KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉNEK TÉMÁJA A GAZDASÁG BÜNTETŐJOGI VÉDELMÉNEK PROBLEMATIKÁJA.

KÉSŐBB ÉRDEKLŐDÉSE A BÜNTETÉSI ÉS A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI RENDSZER ELMÉLETI KÉRDÉSEI FELÉ FORDULT.

1962. AUGUSZTUS 1-ÉN KAPTA MEG EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSÉT. 1960 ÉS 1964 KÖZÖTT AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI FELADATAIT LÁTTA EL.

AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL SZERVEZETT BÜNTETŐJOGI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG TAGJAKÉNT RÉSZT VETT AZ 1978. ÉVI BTK. KODIFIKÁCIÓJÁBAN. TAGJA VOLT A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM JOGI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGNAK, A MAGYAR JOGÁSZ SZÖVETSÉG TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁNAK, A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL-NAK. FOGLALKOZOTT KRIMINOLÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEKKEL IS, TAGJA VOLT A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK.

RÖVIDEBB IDEIG TANULMÁNYÚTON VOLT BULGÁRIÁBAN, PORTUGÁLIÁBAN, JUGOSZLÁVIÁBAN, A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN, SZOVJETUNIÓBAN, LENGYELORSZÁGBAN ÉS OLASZORSZÁGBAN.

ÉLETE SORÁN TÖBB KITÜNTETÉST IS KAPOTT, TÖBBEK KÖZÖTT KÖZBIZTONSÁGI ÉREM (1951), IGAZSÁGÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA (1979), AZ OKTATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA (1979), SZALAY LÁSZLÓ EMLÉKÉREM (1980).

TUDOMÁNYOS KUTATÓ TEVÉKENYSÉGÉT ÉS OKTATÓ MUNKÁJÁT A SOKOLDALÚ ÉRDEKLŐDÉS JELLEMEZTE. JELENTŐS SZEREPE VOLT A HAZAI BÜNTETŐJOG RENDSZERÉNEK KIMUNKÁLÁSÁBAN. ELSŐSORBAN BÜNTETÉSTANI KÉRDÉSEKKEL, NÉPGAZDASÁG ELLENI, VALAMINT GAZDASÁG ÉS VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEKKEL, KORRUPCIÓS BŰNESETEKKEL FOGLALKOZOTT.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN