FÖRSTER AURÉL

KLASSZIKA-FILOLÓGUS

BUDAPESTEN SZÜLETETT 1876. JÚLIUS 9-ÉN, ÉS 1962. JÚLIUS 7-ÉN, KÉT NAPPAL 86. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE ELŐTT HALT MEG. EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI EGYETEMEN VÉGEZTE 1894--98 KÖZÖTT, MAJD EGY ÉVET TANULT A BERLINI EGYETEMEN. PONORI THEWREWK EMIL ÉS ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF VOLTAK A MESTEREI. A BUDAPESTI EGYETEMEN DOKTORÁLT 1900-BAN, ÉS ITT KAPOTT KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET 1902-BEN.

1915-BEN A BUDAPESTI EGYETEMEN A GÖRÖG FILOZÓFIAI IRODALOM MAGÁNTANÁRA, 1920-TÓL A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET TANÁRA LETT. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1921-BEN LEVELEZŐ, 1938-BAN PEDIG RENDES TAGGÁ VÁLASZTOTTA. 1946--49. KÖZÖTT AZ AKADÉMIA TISZTELETI TAGJA VOLT.

1916-TÓL A BUDAPESTI EGYETEM MAGÁNTANÁRAKÉNT TANÍTOTT. A SZEGEDI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM KLASSZIKA-FILOLÓGIAI INTÉZET TANSZÉKVEZETŐJE VOLT 1928-TÓL 1940-IG. EZUTÁN KÉT ÉVIG A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN OKTATOTT, MAJD A BUDAPESTI EGYETEMEN FOLYTATTA TANÁRI HIVATÁSÁT EGÉSZEN AZ 1947-ES NYUGDÍJAZÁSÁIG.

1915--1925. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN AZ EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY SZERKESZTŐJE. TAGJA VOLT AZ ORSZÁGOS TANÁRVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNAK, ÉS ELŐADÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK.


A HAZAI GÖRÖG FILOLÓGIA MŰVELŐJE, ARISTOTELES KÜLFÖLDÖN ÉS ITTHON IS ELISMERT KUTATÓJA. ARISTOTELES MŰVEIBŐL SZÖVEGKRITIKAI KIADÁSOKAT KÉSZÍTETT ELŐ, SZÉLES KÖRBEN VÉGZETT RITMIKAI VIZSGÁLATOKAT.

ÉLETÉNEK TÖBB MINT NEGYVEN ESZTENDEJÉT SZENTELTE TANÁRI HIVATÁSÁNAK, ÉS IGYEKEZETT TANÍTVÁNYAI FIGYELMÉT A KLASSZIKA-FILOLÓGIA TELJES ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERERE RÁIRÁNYÍTANI.

MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN