GERÉB GYÖRGY

PSZICHOLÓGUS

EGYSZERŰ CSALÁD HARMADIK GYERMEKEKÉNT 1923. JÚNIUS 17-ÉN SZÜLETETT KOMÁROMBAN. 1942-BEN A KOMÁROMI BENEDEKRENDI GIMNÁZIUMBAN KITÜNŐ EREDMÉNNYEL ÉRETTSÉGIZETT, MAJD EGY ÉV MÚLVA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM LATIN-MAGYAR-FILOZÓFIA SZAKOS HALLGATÓJA LETT.

1947-BEN BÖLCSÉSZDOKTORÁTUST SZERZETT PSZICHOLÓGIÁBÓL, ÉS MÉG EBBEN AZ ÉVBEN MEGKAPTA KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELÉT IS. EGYETEMI HALLGATÓ KORÁBAN 1945-TŐL 1948-IG AZ EGYETEM DÍJTALAN GYAKORNOKA VOLT. 1948-TÓL SZEGEDEN A POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN BEOSZTOTT KÖZÉPISKOLAI TANÁRNAK NEVEZTÉK KI. A FŐISKOLA PSZICHOLÓGIA TANSZÉKÉN 1949-TŐL MINT TANSZÉKVEZETŐ FŐISKOLAI TANÁR MŰKÖDÖTT, ÉS EZT A FELADATOT 1982-IG, HALÁLÁIG LÁTTA EL.

ELSŐ MUNKÁIT IRODALMI ÉRDEKLŐDÉSE IRÁNYÍTOTTA, MAJD COMENIUS MUNKÁSSÁGÁVAL KEZDETT FOGLALKOZNI. 1953-BAN LEFORDÍTOTTA, MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL ÉS BEVEZETŐ TANULMÁNNYAL KÖZREADTA COMENIUS NAGY OKTATÁSTANÁT. 1959-BEN JELENTETTE MEG A MÁSIK NAGY MŰVET IS, AZ ORBIS PICTUS-T. A COMENOLÓGIA HAZAI ÉS NEMZETKÖZILEG IS ELIMERT KUTATÓJAKÉNT COMENIUS EMLÉKÉRMET KAPOTT, BEVÁLASZTOTTÁK A NEMZETKÖZI COMENIUS BIZOTTSÁG ELNÖKSÉGÉBE, ÉS MEGKAPTA A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYDÍJÁT.

1957-BEN NEVELÉSTUDOMÁNYBÓL, 1960-BAN PSZICHOLÓGIÁBÓL SZERZETT KANDIDÁTUSI FOKOZATOT. 1963-BAN AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS PSZICHOLÓGIA HATÁRTERÜLETEIN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉÉRT A DEBRECENI EGYETEM ORVOSBIOLÓGUSI DOKTORI CÍMET ADOMÁNYOZOTT NEKI. ÉRDEKLŐDÉSE EZEK UTÁN EGYÉRTELMŰEN A PSZICHOLÓGIA FELÉ FORDULT, 1974-BEN NÉMETÜL MEGÍRTA ÉS POTSDAMBAN MEGVÉDTE AKADÉMIAI DOKTORI DOLGOZATÁT A MONOTÓNIA ÉS VIGILANCIA TÉMAKÖRÉBŐL. 1978-BAN A POTSDAMI KARL LIEBKNECHT PEDAGÓGIAI FŐISKOLA REKTORA "EHRENNADEL" KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZOTT SZÁMÁRA. 1979-BEN A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM CÍMZETES EGYETEMI TANÁRI CÍMMEL ISMERTE EL TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁT.

KUTATÁSAI AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, AZON BELÜL A MUNKALÉLEKTAN, KLINIKAI ÉS PEDAGÓGIAI LÉLEKTAN, FÁRADTSÁG PSZICHOLÓGIA SZÉLES TERÜLETÉT ÖLELTÉK FEL.

KIVÁLÓ KUTATÓ ÉS NEVELŐ MUNKÁJÁÉRT SZÁMTALAN KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT: COMENIUS EMLÉKÉREM, KIVÁLÓ DOLGOZÓ, AZ OKTATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA, KIVÁLÓ MUNKÁÉRT, TIT EMLÉKÉREM, MTESZ TÁRSADALMI MUNKÁÉRT, KARL LIEBKNECHT ÉRDEMÉREM, MUNKA ÉRDEMREND BRONZ, KÉSŐBB ARANY FOKOZATA, A HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM EZÜST, MAJD ARANY FOKOZATA.

TANKÖNYVEI, KÖNYVEI, JEGYZETEI, SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEI, TUDOMÁNYOS CIKKEI TÍZ NYELVEN JELENTEK MEG. PUBLIKÁCIÓINAK SZÁMA MEGHALADJA A HÁROMSZÁZAT. MŰVEIN GENERÁCIÓK NEVELKEDTEK ÉS NEVELKEDNEK MÉG MA IS.

ÉLETE UTOLSÓ ÉVEIT MÁR SÚLYOS BETEGEN TÖLTÖTTE. 1982. JANUÁR 28-ÁN ÉRTE UTÓL A HALÁL.

MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

GERÉB GYÖRGY MUNKÁSSÁGA 1947--1982-IG