HALASY-NAGY JÓZSEF

FILOZÓFUS, FILOZÓFIATÖRTÉNÉSZ1885. MÁJUS 2-ÁN ERCSIBEN SZÜLETETT, ÉS 1976. MÁJUS 6-ÁN HALT MEG HAJDÚSZOBOSZLÓN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1903 ÉS 1907 KÖZÖTT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMEN GÖRÖG-LATIN SZAKON VÉGEZTE. 1907-BEN TANÁRI OKLEVELET KAPOTT, ÉS FILOZÓFIAI DOKTORÁTUST SZERZETT.

1905-TÕL 1919-IG A KISKUNHALASI REFORMÁTUS FÕGIMNÁZIUM TANÁRA, 1919-TÕL 1921-IG AZ ERZSÉBET NÕISKOLA POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZÕ INTÉZETÉBEN A PEDAGÓGIA ÉS A FILOZÓFIA TANÁRA VOLT. 1916-BAN A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN "A FRANCIA FILOZÓFIA AZ ÚJKORBAN" TÁRGYKÖRBÕL HABILITÁLT.

1921 ÉS 1940 KÖZÖTT AZ 1923-BAN PÉCSRE TELEPÍTETT, POZSONYI ALAPÍTÁSÚ M. KIR, ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIA TANSZÉKÉN DOLGOZOTT. AZ 1923/23-AS TANÉVBEN A PÉCSI EGYETEM REKTORI, MAJD A BÖLCSÉSZETTUDDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTSÉGÉT TÖLTÖTTE BE.

1940-TÕL 1948-AS KÉNYSZERNYUGDÍJAZÁSÁIG A SZEGEDI M. KIR. HORTHY MIKLÓS TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIAI TANSZÉKÉNEK A VEZETÕJE, 1942/43--BEN A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA, 1942 ÉS 1944 KÖZÖTT AZ EGYETEM FELSÕHÁZI KÉPVISELÕJE VOLT.

A TUDOMÁNYOS KÖZÉLETBEN IS SZEREPET VÁLLALT: ALELNÖKE VOLT A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁGNAK ÉS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM VOLT TANULÓSZÖVETSÉGÉNEK. TAGJA VOLT AZ ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI TANÁCSNAK, AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCSNAK, A PÉCSI ÉS SZEGEDI TANÁRKÉPZÕ INTÉZET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK, AZ ATHENAEUM ÉS A PANNONIA CÍMÛ FOLYÓIRATOK SZERKESZTÕBIZOTTSÁGÁNAL. VÁLASZTOTT RENDES TAGJA VOLT A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁGNAK ÉS A KISFALUDY TÁRSASÁGNAK, VÁLASZTMÁNYI TAGJA A MAGYAR LÉLEKTANI TÁRSASAGNAK.

SZÁMOS ÖSSZEFOGLALÓ FILOZÓFIAI MÛVET ÍRT, BEMUTATTA A SZÁZAD ELSÕ FELÉNEK FILOZÓFIAI IRANYZATAIT. TÖBB FILOZÓFIAI DISZCIPLINÁBAN -ETIKÁBAN, PSZICHOLÓGIÁBAN, ISMERETELMÉLETBEN, FILOZÓFIATÖRTÉNETBEN- MARADANDÓT ALKOTOTT.
 
 

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN