HELLER ERIK

JOGÁSZ


1880. MÁJUS 15-ÉN SZÜLETETT GYŐRBEN. HAZAI JOGI TANULMÁNYOK ÉS KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT UTÁN BÍRÓI, ÜGYÉSZI ÉS IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUMI SZOLGÁLATOT TELJESÍTETT. A GYAKORLATBÓL IGYEKEZETT MEGISMERNI A JOGI PÁLYÁT, MELYET AZTÁN KAMATOZTATOTT AZ EGYETEMI OKTATÁSBAN.

A BUDAPESTI JOGI KAR DOLESCHALL ALFRÉD ÉS ANGYAL PÁL JAVASLATÁRA 1923-BAN EGYHANGÚLAG MAGÁNTANÁRRÁ KÉPESÍTETTE.

1925. SZEPTEMBER 23-ÁN KAPOTT TANSZÉKVEZETŐI EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST A SZEGEDEI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK ÉLÉRE. EZT A TISZTSÉGET 1940-IG, A JOGI KAR KOLOZSVÁRRA VALÓ VISSZAHELYEZÉSÉIG TÖLTÖTTE BE. KOLOZSVÁRI EGYETEMEN TANÍTOTT 1944-IG, AZTÁN A BUDAPESTI EGYETEM JOGI KARÁRA KERÜLT ÉS ITT DOLGOZOTT 1949-IG, NYUGDÍJBA VONULÁSÁIG.

SZEGEDI ÉVEI ALATT AZ EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK DÉKÁNJA VOLT AZ 1933-34-ES TANÉVBEN.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JOGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK 1938 ÉS 1942 KÖZÖTT MEGHÍVOTT, 1943-TÓL PEDIG RENDES TAGJA VOLT. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAGKÉNT DOLGOZOTT A JOG CÍMŰ FOLYÓIRATNÁL.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJA 1943 ÉS 1949 KÖZÖTT.

IRODALMI MUNKÁSSÁGÁNAK SÚLYPONTJA AZ ANYAGI BÜNTETŐJOGRA, BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGRA, FŐKÉNT A FIATALKORÚAK BÜNTETŐ JOGÁRA ESETT. TÖBB MINT HATVAN MŰVE JELENT MEG EZEKBEN A TÉMAKÖRÖKBEN.

A MUNKÁT NYUGDÍJBA VONULÁSA UTÁN SEM HAGYTA ABBA, LEFORDÍTOTTA NÉMET NYELVRE AZ EGÉSZ ÚJ BÜNTETŐPERRENDTARTÁST ÉS A KÖNYV 1958-BAN JELENT MEG BERLINBEN.

MUNKA KÖZBEN, BUDAPESTEN 1958. OKTÓBER 25-ÉN HALT MEG.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN