HORNYÁNSZKY GYULA

KLASSZIKA-FILOLÓGUS1869. SZEPTEMBER 22-ÉN SZÜLETETT PESTEN ÉS 1933. JANUÁR 30-ÁN HALT MEG BUDAPESTEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI EGYETEMEN VÉGEZTE. 1891-BEN BÖLCSÉSZDOKTORI, 1892-BEN KÖZÉPISKOLAI TANÁRI DIPLOMÁT SZERZETT. 1893-1894-BEN ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL PÁRIZSBAN ÉS LONDONBAN, 1901-1902-BEN GÖRÖGORSZÁGBAN TANULT. 1894-1896-BAN A NAGYSZEBENI GIMNÁZIUMBAN TANÍTOTT. 1902-TÕL BUDAPESTEN KÖZÉPISKOLAI TANÁR ÉS AZ EGYETEM MAGÁNTANÁRA.

1913-TÓL A KOLOZSVÁRI, 1921-TÕL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A KLASSZIKA-FILOLÓGIA NYILVÁNOS RENDES TANÁRAKÉNT DOLGOZOTT.

1921-1923 KÖZÖTT A KLASSZIKA-FILOLÓGIAI TANSZÉK, 1923-1925 KÖZÖTT AZ ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK VEZETÕJE VOLT. AZ 1925/26. TANÉV ELSÕ FELÉBEN A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TEENDÕIT LÁTTA EL.

1925. DECEMBER 18-ÁN TÁVOZOTT SZEGEDRÕL A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM III. SZ. KLASSZIKA-FILOLÓGIAI TANSZÉKÉNEK ÉLÉRE.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK ELISMERÉSEKÉNT 1909-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK. 1925-TÕL A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKE VOLT.

KUTATÁSI TERÜLETE A KLASSZIKA-FILOLÓGIA, KULTÚR- ÉS TÖRTÉNETFILOZÓFIA ÉS A SZOCIOLÓGIA TÁRGYKÖRÉT ÖLELTE FEL.MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN