HORUSITZKY FERENC

GEOLÓGUS

1901. FEBRUÁR 10-ÉN SZÜLETETT BUDAPESTEN ÉS 1971. NOVEMBER 24-ÉN HALT MEG UGYANCSAK BUDAPESTEN. ÉDESAPJA HORUSITZKY HENRIK AGROGEOLÓGUS VOLT, KÉSŐBB A FÖLDTANI INTÉZET IGAZGATÓJA. ANYAI RÉSZRŐL IS VOLT A CSALÁDBAN FÖLDTANNAL FOGLALKOZÓ KUTATÓ, SZABÓ JÓZSEF. ÍGY SZAKMAI ELHIVATOTTSÁGRA, PÁLYÁJÁNAK ALAKULÁSÁRA A CSALÁDI INDÍTTATÁS NAGY HATÁSSAL VOLT.

1919-BEN KEZDTE MEG EGYETEMI TANULMÁNYAIT BUDAPESTEN TERMÉSZETRAJZ-VEGYTAN SZAKON. 1924-BEN DOKTORI SZIGORLATOT TETT, 1925-BEN TANÁRSEGÉDI KINEVEZÉST KAPOTT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTANI INTÉZETÉBE. TANÁRSEGÉDI IDEJE ALATT SVÁJCI TANULMANYÚTRA INDULT, AHOL AZ ALPOK HEGYSÉGSZERKEZETI JELLEGÉVEL ISMERKEDETT.

1928--1930 KÖZÖTT, KÉT ÉVEN KERESZTÜL A SORBONNE-ON FOLYTATOTT TANULMÁNYOKAT LÉON BERTRAND PROFESSZOR TANSZÉKÉN. KÖZBEN A TENGERI ALPOKBAN, A PIRENEUSOKBAN, AZ OLASZ ALPOKBAN, A PÁRIZSI MEDENCÉBEN VÉGZETT HELYSZÍNI KUTATÁSOKAT.

HAZATÉRTE UTÁN, 1934-BEN A FÖLDTANI INTÉZET FŐGEOLÓGUSA LETT. A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM 1940-BEN MAGYARORSZÁG FÖLDTANA TÁRGYKÖRBŐL MAGÁNTANÁRRÁ HABILITÁLTA. 1946-TÓL 1952-IG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTANI TANSZÉKÉNEK VOLT A VEZETŐJE.

1952-TŐL SOPRONBA HELYEZTÉK A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM FÖLDTANI ÉS TELEPTANI TANSZÉKÉRE EGYETEMI TANÁRNAK. KÖZBEN AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN MINT MEGHÍVOTT ELŐADÓ OKTATOTT.

1952-BEN A FÖLD- ÉS ÁSVÁNYTANI TUDOMÁNY DOKTORA LETT. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMOS FŐBIZOTTSÁGÁNAK, ILLETVE BIZOTTSÁGÁNAK VOLT TAGJA, VEZETŐJE, ELNÖKE.

1955-TŐL ISMÉT A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZETBEN DOLGOZOTT 1961-IG, NYUGDÍJAZÁSÁIG.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULATHOZ MÉG EGYETEMI HALLGATÓ KORÁBAN CSATLAKOZOTT. ENNEK AZTÁN FÉL ÉVSZÁZADON KERESZTÜL TAGJA MARADT. AZ 1950-ES ÉVEKBEN TÁRSELNÖKI, 1958-BAN PEDIG ELNÖKI FUNKCIÓT IS BETÖLTÖTT. 1966-BAN, AMIKOR A TÁRSULAT ELŐSZÖR ADOMÁNYOZOTT A TAGJAINAK EMLÉKGYŰRŰT, HORUSITZKY FERENC ELSŐKÉNT KAPTA MEG EZT A KITÜNTETÉST.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁNAK KÖZÉPPONTJÁBAN A HIDROGEOLÓGIA ÁLLT. EGY MÁSIK JELENTŐS TÉMÁJA A BUDAI-HEGYSÉG HEGYSÉGSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA. JELENTŐSEK A KÁRPÁTALJA TERÜLETEN VÉGZETT FÖLDTANI FELVÉTELI MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYEI. FOGLALKOZOTT A FÖLDTÖRTÉNETI IDŐBEOSZTÁS ELVI KÉRDÉSEIVEL, TOVÁBBÁ A HARMADIDŐSZAK RÉTEGTANÁVAL.

LEGFONTOSABB MUNKÁI