HORVÁTH BARNA

JOGÁSZ1896-BAN SZÜLETETT BUDAPESTEN ÉRTELMISÉGI SZÜLÕK GYERMEKEKÉNT. KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT A BUDAI WERBÕCZY GIMNÁZIUMBAN VÉGEZTE, MAJD 1914-BEN BEIRATKOZOTT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM JOGI KARÁRA.

EGYETEMI ÉVEI ALATT TANÁRAI KÖZÜL A LEGNAGYOBB HATÁSSAL GROSSCHMID BÉNI MAGÁNJOGÁSZ ÉS PIKLER GYULA A JOGBÖLCSELET TANÁRA VOLT.

1923-BAN ISMERKEDETT MEG MOÓR GYULÁVAL, AKI AKKOR A SZEGEDI EGYETEMEN A JOGBÖLCSELET PROFESSZORA VOLT. MOÓR PROFESSZOR HATÁSÁRA NYÚJTOTTA BE MAGÁNTANÁRI HABILITÁCIÓJÁT A SZEGEDI EGYETEMRE ÉS A JOGBÖLCSELET MAGÁNTANÁRA LETT 1925-BEN. A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN AZ ETIKA TÖRTÉNETE TÁRGYKÖRBÕL 1927-BEN SZERZETT MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST.

1927-1929 KÖZÖTT ÖSZTÖNDÍJASKÉNT BÉCSBEN ÉS LONDONBAN FOLYTATOTT TANULMÁNYOKAT.

1929-BEN A SZEGEDI EGYETEM JOGBÖLCSELETI TANSZÉKÉNEK NYILVÁNOS RENDKIVÜLI TANÁRA, 1933-BAN PEDIG NYILVÁNOS RENDES EGYETEMI TANÁRNAK NEVEZTÉK KI.

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTÉT TÖLTÖTTE BE AZ 1937-38-AS TANÉVBEN, MAJD EZT KÖVETÕEN PRODÉKÁN VOLT.

MIKOR A KART 1940-BEN ÁTTELEPÍTETTÉK KOLOZSVÁRRA HORVÁTH BARNA IS AZ ÁTTELEPÍTETT TANÁROK KÖZÖTT VOLT, 1944-IG ITT TANÍTOTT, A HÁBORÚ UTÁN PEDIG ISMÉT SZEGEDEN.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1945-BEN LEVELEZÕ TAGGÁ, MAJD 1946-BAN RENDES TAGGÁ VÁLASZTOTTA.

1950 ÉS 1956 KÖZÖTT POLITIKATUDOMÁNY, A NEMZETKÖZI JOG ÉS JOGELMÉLET TANÁRA A NEW YORKI EGYETEM NEW SCHOOL OF SOCIAL RESEARCH FAKULTÁSÁN. KÖZBEN TANÍTOTT ZÜRICHBEN, BÉCSBEN, BERLINBEN, FREIBURGBAN, KOPPENHÁGÁBAN ÉS GENFBEN IS. 1952-BEN AZ ACADEMIE LIBRE INTERNATIONALE DES SCIENCES ET DES ARTS (PÁRIZS) TAGJA LETT.


AZ ÚJKANTIÁNUS JOGBÖLCSELET KÉPVISELÕJE. ELSÕSORBAN JOGELMÉLETTEL, JOGFILOZÓFIÁVAL, JOGSZOCIOLÓGIÁVAL FOGLALKOZOTT. TANÍTVÁNYAI KÖZÖTT, AKIKRE IGEN NAGY HATÁSSAL VOLT OLYAN NEVEK SZEREPELTEK MINT BIBÓ ISTVÁN, ERDEI FERENC, SZABÓ JÓZSEF ÉS VAS TIBOR.


A LEGJELENTÕSEBB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN