HORVÁTH IMRE

BIOLÓGUS
1926. SZEPTEMBER 4-ÉN SZÜLETETT HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN ÉS 1979. SZEPTEMBER 16-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1946 ÉS 1950 KÖZÖTT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE, AHOL TERMÉSZETRAJZ-FÖLDRAJZ SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET KAPOTT.1958-BAN KANDIDÁTUSI, 1966-BAN TUDOMÁNYOK DOKTORA CÍMET SZERZETT.

1965-TÕL A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM

NÖVÉNYTANI TANSZÉKÉT VEZETTE, ELÕBB DOCENSI, MAJD 1968-TÓL EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSSEL, EGYÚTTAL A BOTANIKUS KERT IGAZGATÓI TEENDÕIT IS ELLÁTTA.

TAGJA VOLT A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK ÉS A MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁGNAK.

TUDOMÁNYOS TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE A MÛVELÕDÉSÜGYI MIN.BIOLÓGUS SZAKBIZOTTSÁGÁBAN, A TMB ÁLT. BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGÁBAN ÉS A TISZAKUTATÓ SZAKBIZOTTSÁGBAN.

SZERKESZTÕBIZOTTSÁGI TAGJA VOLT AZ ACTA BOTANICA ÉS A TISCIA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKNAK.

KUTATÁSI TERÜLETE A NÖVÉNYÖKOLÓGIÁN BELÜL A KÖRNYEZETI TÉNYEZÕK, ELSÕSORBAN A FÉNY SZERVESANYAG PRODUKCIÓRA A FOTOSZINTETIKUS ENERGIAHASZNOSULÁSRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁT, VALAMINT TISZAKUTATÁS BIOLÓGIAI VONATKOZÁSAIT ÖLELTE FEL. ÉLENJÁRÓ VOLT A HAZAI FITOTRON-KUTATÁSBAN ÉS SZERVEZÉSBEN.
 
 

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN