Horváth István Károly

KLASSZIKA-FILOLÓGUS


75 ÉVVEL EZELŐTT, 1931. JÚLIUS 12-ÉN SZÜLETETT SÁRVÁRON. 1950-BEN KITŰNŐ EREDMÉNNYEL ÉRETTSÉGIZETT SZOMBATHELYEN, MAJD TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI EGYETEM LATIN-GÖRÖG SZAKÁN FOLYTATTA. 1954-BEN KAPTA MEG KÖZÉPISKOLAI TANÁRI DIPLOMÁJÁT. RÖVID IDEIG AZ EGYETEM ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉKÉN VOLT TANÁRSEGÉD, MAJD ASPIRÁNS LETT A LATIN FILOLÓGIAI TANSZÉKEN RÓMAI IRODALOMTÖRTÉNETBŐL TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE AKADÉMIKUS MELLETT.

1958-BAN VÉDTE MEG CATULLUSRÓL ÍRT KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉT, ÉS EZZEL EGYIDŐBEN KAPOTT ADJUNKTUSI KINEVEZÉST A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KLASSZIKA-FILOLÓGIAI TANSZÉKÉRE. 1962. AUGUSZTUS ELSEJÉTŐL NEVEZTÉK KI DOCENSNEK ÉS E MINŐSÉGÉBEN DOLGOZOTT IGEN KORÁN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG, 1966. AUGUSZTUS 29-IG.

TAGJA VOLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK, A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK, ELNÖKSÉGI TAG A MAGYAR ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁGBAN ÉS SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG AZ ANTIK TANULMÁNYOK CÍMŰ FOLYÓIRATNÁL.

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁJÁNAK KÖZÉPPONTJÁBAN A RÓMAI KÖLTÉSZET, EZEN BELÜL CATULLUS ÉLETMŰVE ÁLLOTT, DE FOGLALKOZOTT MÁS RÓMAI KÖLTŐK, ÍGY PL. OVIDIUS, PERSIUS, IUVENALIS ÉS MÁSOK MUNKÁSSÁGÁVAL IS. JELENTŐS MŰFORDÍTÓI MUNKÁKAT HAGYOTT HÁTRA, FORDÍTOTTA A KORAI GÖRÖG LÍRIKUSOKAT, A RÓMAI KLASSZIKUSOKAT, A KÉSŐ LATIN KÖLTŐKET.

IRODALMI ÉRDEKLŐDÉSE ÉS MUNKÁSSÁGA KITERJEDT A HUMANIZMUS KUTATÁSÁRA, DE AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁK IS FOGLALKOZTATTÁK. BEKAPCSOLÓDOTT A GÖRÖG NEVEK ÁTÍRÁSÁNAK VITÁJÁBA, ÉRDEKELTÉK A KLASSZIKUS MŰVEK MAGYARRA FORDÍTÁSÁNAK MÓSZERTANI KÉRDÉSEI.

TANÍTVÁNYAIVAL MEGSZERVEZTE SZEGEDEN AZ EGYETEMI SZÍNPADOT, AHOL NAGY SIKERREL BEMUTATTÁK AZ Ő FORDÍTÁSÁBAN EURIPIDES HEKABÉ-JÁT.

FÁRADHATATLANUL, NAGY EMPÁTIÁVAL, LELKESEDÉSSEL, KÍVÁLÓ PEDAGÓGUSI VÉNÁVAL FOGLALKOZOTT TANÍTVÁNYAIVAL, ÍRÁNYÍTOTTA SZAKMAI MUNKÁJUKAT, FEJLŐDÉSÜKET.

EMLÉKÉT, TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁNAK ZSENIALITÁSÁT TÖBB MINT SZÁZ TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓ ŐRZI.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN