KALMÁR LÁSZLÓ

MATEMATIKUS

1905. MÁRCIUS 27-EN SZÜLETETT A SOMOGY MEGYEI EDDE KÖZSÉGHEZ TARTOZÓ ALSÓBOGÁT PUSZTÁN. MATEMATIKA IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSE MÁR KISGYERMEK KORÁBAN MEGMUTATKOZOTT, ÍGY ÉRETTSÉGI UTÁN EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM MATEMATIKA-FIZIKA SZAKÁN KEZDTE MEG, ÉS ITT KAPOTT DIPLOMAT 1927-BEN. EGYETEMI ÉVEI ALATT A MŰSZAKI EGYETEMEN IS HALLGATOTT MATEMATIKAI TÉMAJÚ ELŐADÁSOKAT. ELSŐ ÉVES KORÁBAN EGYETEMI PÁLYADÍJAT NYERT A LAGRANGE-FÉLE INTERPOLÁCIÓS POLYNOMOK KONVERGENCIÁJA CÍMŰ MUNKÁJÁVAL.

AZ EGYETEM ELVÉGZÉSE UTÁN RÖVID IDEIG ÜZEMI FIZIKUS VOLT A VATEA ELEKTRONCSŐ GYÁRBAN, MAJD ORTVAY RUDOLFNAK, A SZEGEDI EGYETEM ELMÉLETI FIZIKUS PROFESSZORÁNAK MEGHÍVÁSÁRA SZEGEDRE JÖTT TANÁRSEGÉDNEK.

1930-BAN MÁR HAAR ÉS RIESZ PROFESSZOROK KÖZÖS ADJUNKTUSA A BOLYAI INTÉZETBEN. 1932-BEN ARITMETIKA ÉS ANALÍZIS TÁRGYKÖRBŐL MAGÁNTANÁRI HABILITÁCIÓT TETT. TUDOMÁNYOS MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT 1936-BAN KÖNIG GYULA DÍJJAL JUTALMAZTÁK.

1946-TÓL INTÉZETI TANÁRI MEGBÍZÁST KAPOTT, 1947-TŐL MEGÖRÖKÖLTE RIESZ PROFESSZOR TANSZÉKÉT, ÉS EGYETEMI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1949-BEN LEVELEZŐ, 1961-BEN PEDIG RENDES TAGJAI KÖZÉ VÁLASZTOTTA.

1956-BAN ÉRDEKLŐDÉSE A SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS KIBERNETIKA FELÉ FORDULT. LÉTREHOZOTT EGY KISEBB KUTATÓCSOPORTOT, MELYNEK TAGJAI A MATEMATIKAI LOGIKA ÉS ALKALMAZÁSAI TÉMAKÖRREL FOGLALKOZTAK. ENNEK EREDMÉNYEKÉNT 1957-BEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN MEGINDULT A PROGRAMOZÓ MATEMATIKUS KÉPZÉS, ÉS 1963-BAN MEGALAKULT VEZETÉSÉVEL A KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM. 1958-BAN BEMUTATTÁK AZ ÁLTALUK KÉSZÍTETT LOGIKAI GÉPET, MELY ALKALMAS VOLT GYAKORLATI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA IS.

1971-BEN JÖTT LÉTRE A BOLYAI INTÉZETEN BELÜL EGY ÚJ TANSZÉK, A SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI, MELYNEK A VEZETŐJE KALMÁR LÁSZLÓ LETT. SZINTÉN AZ Ő IRÁNYÍTÁSÁVAL ALAKULT MEG A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI LOGIKAI ÉS AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁT SZÁMTALAN ÁLLAMI, KUTATÓI ÉS EGYETEMI KITÜNTETÉSSEL ISMERTÉK EL. A LEGJELENTŐSEBBEK VOLTAK: 1950-BEN KOSSUTH-DÍJ, 1958-BAN BEKE MANÓ DÍJ, 1970-BEN SZELE TIBOR EMLÉKÉREM, 1975-BEN ÁLLAMI DÍJ ELSŐ FOKOZATA, 1975-BEN JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉREM, 1976-BAN NEUMANN JÁNOS EMLÉKEREM ÉS 1997-BEN COMPUTER PIONEER AWARD POSZTUMUSZ KITÜNTETÉS.

1975--BEN NYUGDÍJBA VONULT, DE NEM SOKÁIG ÉLVEZHETTE AKTÍV NYUGDÍJAS ÉVEIT - TELE TERVEKKEL, MUNKÁVAL ÉS KÜLFÖLDI MEGHÍVÁSOKKAL -, MERT A KÖVETKEZŐ ÉVBEN, 1976. AUGUSZTUS 2-ÁN MÁTRAHÁZÁN MEGHALT.

MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN