KEMENES BÉLA

JOGÁSZ

1928. ÁPRILIS 9-ÉN SZÜLETETT ELEKEN. ISKOLÁIT ELEKEN, SZOLNOKON ÉS SZEGEDEN VÉGEZTE, MAJD A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁRA IRATKOZOTT BE, AHOL 1951-BEN A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK "SUB LAUREA ALMAE MATRIS" DOKTORÁVÁ AVATTÁK.

ÉRDEKLŐDÉSE MÁR HALLGATÓ KORÁBAN A POLGÁRI JOG FELÉ FORDULT, ÉS 1949-TŐL OKTATOTT IS A POLGÁRI JOGI TANSZÉKEN. 1956-TÓL A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA LETT. FŐ FELADATA BIZOTTSÁGI TITKÁRKÉNT A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV KODIFIKÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK AZ IRÁNYÍTÁSA VOLT.

1958-TÓL FÉLÁLLÁSÚ DOCENSKÉNT, 1961-TŐL PEDIG FŐÁLLÁSÚ OKTATÓKÉNT ÉS TANSZÉKVEZETŐKÉNT KERÜLT VISSZA A POLGÁRI JOGI TANSZÉKRE. A TANSZÉK VEZETÉSÉT 1992-IG LÁTTA EL, 1979-TŐL MINT EGYETEMI TANÁR.

1973-BAN A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM POLGÁRI JOGI KÉRDÉSKÖRÉBŐL KÉSZÜLT EL A KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSE.

JELENTŐS SZEREPET TÖLTÖTT BE AZ EGYETEM IRÁNYÍTÁSÁBAN: AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARON 1963-1964-BEN DÉKÁNHELYETTESKÉNT, 1964-1967-BEN DÉKÁNKÉNT, 1967-1970 ÉS 1982-85 KÖZÖTT PEDIG REKTORHELYETTESKÉNT DOLGOZOTT.

A MAGYAR JOGÁSZ SZÖVETSÉGNEK 1967-TŐL VOLT A TAGJA, ÉS A MEGYEI SZÖVETSÉGNEK 18 ÉVIG ELNÖKE. 1970-TŐL TAGJA VOLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG JOGI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÉS A DOKTORI TANÁCSNAK.

MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT SZÁMOS KORMÁNY-, MINISZTERI- ÉS SZAKMAI KITÜNTETÉST KAPOTT. 1993-BAN ISKOLATEREMTŐ OKTATÓ-NEVELŐ ÉS TUDOMÁNYOS MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT SZENT-GYÖRGYI ALBERT DÍJJAL JUTALMAZTÁK.

1993. ÁPRILISÁBAN MENT NYUGDÍJBA ÉS 1994. JANUÁRJÁTÓL MEGKAPTA A PROFESSOR EMERITUS CÍMET.

HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN 2000. ÁPRILIS 6-ÁN HALT MEG SZEGEDEN

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE KEZDETBEN A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVVEL ÖSSZEFÜGGŐ KODIFIKÁCIÓS KÉRDÉSEKRE IRÁNYULT, KÉSŐBB A SZERZŐDÉSI RENDSZER ELVI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁIVAL, A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM POLGÁRI JOGI-, A SZERZŐDÉSI JOG IDŐSZERŰ ELVI- ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZOTT.

MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN