Kogutowicz Károly rektor nyilatkozata a Horthy Miklós Tudományegyetem második esztendejérõl


Jogikar, egyetemi építkezések, mezõgazdasági tanszék... Dr. Kogutowicz Károly személyében ismét kiváló tudós került a Horthy Miklós Tudományegyetem élére Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas világhíresség után, Kogutowicz Károly rektor, a kitünõ geográfus, akinek térképeit mindenütt ismerik és használják, ahová az európai kultúra eljutott...

... Kogutowicz Károly vezetése mellett a Horthy Miklós Tudományegyetem tovább halad azon az uton, amelyen Szent-Györgyi Albert nagyszerû, lendületteljes szervezõkészsége és nagyvonalúsága elindította. ...

... Kogutowicz Károly rektor rátért arra, hogy melyek az egyetem legfõbb feladatai. ... A két legfõbb feladat: a jogikar felállítása és az egyetemi építkezések megkezdése... A harmadik, csaknem megvalósulás elõtt álló kérdés az Alföldi Tudományos Intézet felállítása. ...Délmagyarország, 1941. augusztus 30. 5. p.