KOLOSVÁRY BÁLINT

JOGÁSZ

1875. JANUÁR 25-ÉN SZÜLETETT KOLOZSVÁROTT ÉS 1954. AUGUSZTUS 28-ÁN HALT MEG BUDAPESTEN. EGYETEMI TANULMÁNYAIT A KOLOZSVÁRI, A BERLINI ÉS A PÁRIZSI EGYETEMEKEN VÉGEZTE. 1897-BEN A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN AVATTÁK SUB AUSPICIIS JOGTUDOMÁNYI DOKTORRÁ.

A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN RÖVID IDEIG AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMBAN DOLGOZOTT, MAJD 1899--1900-BAN A KASSAI JOGAKADÉMIÁN A MAGYAR ÉS OSZTRÁK MAGÁNJOG RENDKÍVÜLI TANÁRA VOLT.

A MAGYAR MAGÁNJOG TÁRGYKÖRBŐL 1900-BAN LETT EGYETEMI MAGÁNTANÁR. 1906-BAN A KOLOZSVÁRI EGYETEM NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRA, MAJD 1909-TŐL KINEVEZETT EGYETEMI TANÁR.

AZ EGYETEM SZEGEDRE VALÓ ÁTTELEPÜLÉSE UTÁN A SZEGEDI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR MAGÁNJOGI TANSZÉKÉN OKTATOTT ÉS VEZETTE A TANSZÉKET 1928-IG, AMIKOR IS A BUDAPESTI EGYETEM PROFESSZORA LETT.

SZEGEDI ÉVEI ALATT VÁLASZTOTTA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJÁVÁ, 1934-BEN PEDIG RENDES TAGGÁ.

AZ 1926/27-ES TANÉVBEN A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTÉT TÖLTÖTTE BE.

SZEGEDI ÉVEI ALATT TÁRSSZERKESZTŐJE VOLT AZ ACTA JURIDICA ET POLITICA CÍMŰ EGYETEMI JOGÁSZ KIADVÁNYNAK.

TAGJA VOLT A MAGYAR JOGÁSZEGYLETNEK, VÁLASZTMÁNYI TAGJA A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK, ALELNÖKE A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁGNAK ÉS AKTÍV KÖZREMŰKÖDŐJE A SZEGEDI DUGONICS TÁRSASÁGNAK.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA SORÁN FOGLALKOZOTT A KÖZSZERZEMÉNYI VAGYONJOGGAL, ÖRÖKLÉSI, VADÁSZATI JOGGAL ÉS A MAGÁNJOG SZÁMOS ÁGÁVAL.

MINT A GYAKORLATIAS JOGI OKTATÁS EGYIK PROPAGÁLÓJA, TÖBB ESETGYŰJTEMÉNYT ÁLLÍTOTT ÖSSZE A MAGYAR MAGÁNJOGBÓL AZ EGYETEMI HALLGATÓSÁG SZÁMÁRA.

LEGFONTOSABB MŰVEI