KOSUTÁNY IGNÁC

JOGÁSZ

1851. JÚLIUS 6-ÁN SZÜLETETT MÁTÉSZALKÁN. GIMNÁZIUMI TANULMÁNYAIT SZATMÁRON VÉGEZTE ÉS OTT IS ÉRETTSÉGIZETT. EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI EGYETEM JOGTUDOMÁNYI KARÁN KEZDTE EL, ÉS ITT KAPOTT DIPLOMÁT JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYBÓL.

1875-BEN A PÉCSI JOGLICEUMHOZ NEVEZTÉK KI, AHOL EGYHÁZJOGOT ÉS JOGTÖRTÉNELMET, VALAMINT A PORGES-FÉLE FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLÁBAN JOGI ÉS KÖZGAZDASÁGI ISMERETEKET TANÍTOTT.

1896-TÓL A POZSONYI JOGAKADÉMIA TANÁRA LETT. A KOLOZSVÁRI EGYETEMRE 1900. FEBRUÁR 16-ÁN MINT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁR KERÜLT, ÉS 1901. JÚLIUS 17-ÉN NYILVÁNOS RENDES TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI.

A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM JOGI KARÁNAK KÉT ÍZBEN, 1906-BAN ÉS 1913-BAN DÉKÁNJA VOLT, AZ 1912--1913-AS TANÉVBEN PEDIG AZ EGYETEM REKTORÁNAK VÁLASZTOTTÁK MEG. 1912. SZEPTEMBER 12-ÉN REKTORI SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁST TARTOTTT AZ ERDÉLYI RÓMAI KATHOLIKUS AUTONÓMIÁRÓL.

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN ERDÉLY ROMÁN MEGSZÁLLÁSÁVAL A KOLOZSVÁRI EGYETEM MŰKÖDÉSE LEHETETLENNÉ VÁLT. A TANÁROK ÉS HALLGATÓK JÓRÉSZE TÁVOZOTT KOLOZSVÁRRÓL. A MENEKÜLT EGYETEM VÉGÜL 1921-BEN SZEGEDEN TALÁLT OTTHONRA. AZ EGYETEMI OKTATÁS A VÁROSBAN 1921. OKTÓBER 10-ÉN INDULT MEG. EKKOR KERÜLT AZ EGYHÁZJOGI TANSZÉK ÉLÉRE KOSUTÁNY IGNÁC IS, ÉS FOLYTATTA KOLOZSVÁROTT MEGKEZDETT MUNKÁJÁT.

A TANSZÉK VEZETÉSÉT 1927. AUGUSZTUSÁIG, NYUGALOMBA VONULÁSÁIG LÁTTA EL, AMIKOR IS AZ EGYETEM BENSŐSÉGES ÜNNEPSÉGEN BÚCSÚZTATTA EL.

NYUGDÍJAS ÉVEIT BUDAPESTEN TÖLTÖTTE, OTT ÉRTE UTOL A HALÁL 89 ÉVES KORÁBAN, 1940. JANUÁR 20-ÁN.

SZÁMOS KÖNYVET, EGYHÁZJOGI TANULMÁNYT ÍRT. FŐ KUTATÁSI TERÜLETE AZ ALKOTMÁNYJOG, JOGTÖRTÉNELEM ÉS EGZHÁZJOG VOLT.

MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN