KOVÁTS FERENC

GAZDASÁGTÖRTÉNÉSZ1873. MÁRCIUS 15-ÉN SZÜLETETT POZSONYBAN ÉS 1956. OKTÓBER 26-ÁN HALT MEG BUDAPESTEN.

TANULMÁNYAIT A POZSONYI, A KOLOZSVÁRI ÉS A BOROSZLÓI EGYETEMEN VÉGEZTE. 1900-TÓL A POZSONYI JOGAKADÉMIA KÖNYVTÁROSA VOLT. 1903-BAN A KOLOZSVÁRI EGYETEM MAGÁNTANÁRÁVÁ, MAJD UGYANEBBEN AZ ÉVBEN A POZSONYI JOGAKADÉMIA RENDES TANÁRÁVÁ NEVEZTÉK KI. 1914-BEN A POZSONYI M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEMEN EGYETEMI TANÁRI MEGBIZÁST KAPOTT.

1921. DECEMBER 21-TÕL A SZEGEDI M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTAN ÉS PÉNZÜGYTAN TANSZÉK VEZETÕJE VOLT. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1923-BAN LEVELEZÕ, 1934-BEN PEDIG RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA. 1929-1930-IG A JOG-ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA, 1930-1931-IG AZ EGYETEM REKTORA, 1931-1932-BEN PROREKTORA VOLT. 1934. JÚLIUS 17-ÉN A BUDAPESTI MÛEGYETEMRE TÁVOZOTT.

TÖBB TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGA VOLT MAGYAR STATISZTIKAI TÁRSASÁG, MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG, MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG, MAGYAR NUMIZMATIKAI EGYESÜLET, MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A SZEGEDI DUGONICS TÁRSASÁG.

1900-1905 KÖZÖTT A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE CIMÛ FOLYÓIRAT SZERKESZTÕJEKÉNT DOLGOZOTT.

SZÁMOS GAZDSÁGTÖRTÉNETI TANULMÁNYT TETT KÖZZÉ. KUTATÓMUNKÁJA SORÁN FÕLEG POZSONY VÁROSI LEVÉLTÁR GAZDAG FORRÁSANYAGÁRA TÁMASZKODOTT. KUTATÁSI TERÜLETÉT A KÖZÉPKORI VÁROSI FEJLÕDÉS, A PÉNZFORGALOM ÉS KÜLKERESKEDELEM VIZSGÁLATA JELLEMEZTE.
LEGFONTOSABB MŰVEI