MARTONYI JÁNOS

JOGÁSZ


1910. MÁRCIUS 5-ÉN SZÜLETETT GYŐRÖTT, ÉS 1981. MÁJUS 10-ÉN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1927 ÉS 1932 KÖZÖTT A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARÁN VÉGEZTE. 1932-BEN ÁLLAMTUDOMÁNYI, 1933-BAN SUB AUSPICIIS JOGTUDOMÁNYI DOKTORRÁ AVATTÁK. MÁR 1930-BAN HALLGATÓKÉNT BEKAPCSOLÓDOTT A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI INTÉZET MUNKÁJÁBA, AHOL 1931-TŐL 1932-IG AZ ÚN. MAGYARI-KÖR TAGJAKÉNT MINT ÖSZTÖNDÍJAS TANÁRSEGÉD DOLGOZOTT.

AZ 1932/33-AS TANÉVBEN KÖZIGAZGATÁSI JOGOT TANULT A PÁRIZSI SORBONNE EGYETEMEN. HAZATÉRÉSE UTÁN 1940-IG A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN TEVÉKENYKEDETT.

1940. OKTÓBERÉTŐL NYILVÁNOS RENDKIVÜLI TANÁRKÉNT A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉKÉN OKTATOTT.

1945. DECEMBER 13-ÁN EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉKÉRE, AMELYET 1980. JÚNIUS 30-IG, NYUGDÍJBA VONULÁSÁIG VEZETETT.

1947/48-BAN ÉS 1958-TÓL 1960-IG AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI, 1952-TŐL 1955-IG REKTORHELYETTESI TISZTSÉGÉT TÖLTÖTTE BE.

1952-BEN KANDIDÁTUSI, MAJD 1960-BAN ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK DOKTORA FOKOZATOT SZERZETT.

1960-TÓL VENDÉGELŐADÓKÉNT TÖBB FRANCIA EGYETEMEN OKTATOTT.

1948-TÓL 1981-IG A MAGYAR JOGÁSZ SZÖVETSÉGNEK, 1964-TŐL 1981-IG AZ INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES ADMINISTRATIVES-NEK VOLT A TAGJA.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI JOGTUDOMÁNY KÖRÉBEN A JOGVÉDELEM GONDOLATA KÖRÉ ÖSSZPONTOSULT. FŐKÉNT AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TÖRVÉNYESSÉGÉNEK KÉRDÉSEIT, AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI JOG ELMÉLETÉNEK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAIT VIZSGÁLTA ÉS KUTATTA. ÁLLÁST FOGLALT A MAGYAR INTÉZMÉNYRENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEGFONTOSABB KÉRDÉSEIBEN. A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLETBEN ELISMERT SZAKTEKINTÉLY VOLT.

1971-BEN AZ OKTATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA, 1980-BAN MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZAT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT.

SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE, A KÖZEL 150 PUBLIKÁCIÓ, AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI JOGTUDOMÁNY SZÁMOS KÉRDÉSÉRE KITERJEDT. TANKÖNYVEK, JEGYZETEK SZERZŐJEKÉNT AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI JOG ELMÉLETÉT A JOGÁSZ TÁRSADALOM SZÉLES KÖRÉHEZ JUTATTA EL.

NÉGY ÉVTIZEDES TANÁRI PÁLYAFUTÁSA ALATT JOGÁSZNEMZEDÉKEK GENERÁCIÓIT OKTATTA ÉS NEVELTE.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN