MATKOVICS BÉLA

BIOLÓGUS

1927. JÚLIUS 12-ÉN SZÜLETETT CSONGRÁDON ÉS ALIG NÉGY ÉVE, 1998. OKTÓBER 13-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYOKAT A SZEGEDI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN FOLYTATOTT 1945 ÉS 1951 KÖZÖTT. ÉRDEKLŐDÉSE MÁR ORVOSTANHALLGATÓ KORÁBAN IS A VEGYÉSZET FELÉ FORDULT. ORVOSI DIPLOMÁJA MEGSZERZÉSE UTÁN BEIRATKOZOTT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR VEGYÉSZ SZAKÁRA IS ÉS 1955-BEN KAPTA MEG OKLEVELÉT.

ORVOSDOKTORI OKLEVELE MEGSZERZÉSE UTÁN AZ ORVOSVEGYTANI INTÉZETBEN KEZDETT EL DOLGOZNI, MAJD HOSSZABB-RÖVIDEBB IDEIG KUTATOTT A SZERVES KÉMIAI, ÁLLATÉLETTANI, BIOKÉMIAI TANSZÉKEN.

1974-TŐL VEZETTE AZ EGYETEM BIOKÉMIAI TANSZÉKÉN BELÜL A BIOLÓGIAI IZOTÓP LABORATÓRIUMOT, MELY 1990-TŐL ÖNÁLLÓ EGYSÉGKÉNT MŰKÖDÖTT.

1964-BEN VÉDTE MEG KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉT AZ EPESAVAK REAKCIÓJÁNAK SZTEREOKÉMIAI VIZSGÁLATAIRÓL. 1994-BEN A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK DOKTORA CÍMET SZEREZTE MEG. DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉNEK CÍME: OXIDÁCIÓ ÉS BIOLÓGIAI VÁLASZREAKCIÓK. 1995-BEN NEVEZTÉK KI EGYETEMI TANÁRRÁ.

1952-TŐL TAGJA VOLT A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK, MEGALAKULÁSÁTÓL A MAGYAR BIOKÉMIAI EGYESÜLETNEK ÉS A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK, 1985-TŐL A NÉMET BIOLÓGIAI KÉMIAI EGYESÜLETNEK, 1993-TÓL A MAGYAR SZABADGYÖK TÁRSASÁGNAK.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZTEROID MUNKABIZOTTSÁGÁBAN 1969-TŐL DOLGOZOTT.

1975-BEN MEGKAPTA A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK THAN KÁROLY EMLÉKÉRMÉT, 1983-BAN KIVÁLÓ MUNKÁÉRT, 1992-BEN KIVÁLÓ OKTATÓMUNKÁÉRT KITÜNTETÉST VHETETT ÁT.

KUTATÁSI TERÜLETE: FERMENTÁCIÓS TECHNIKAI ÉS REDOX VIZSGÁLATOK MIKROORGANIZMUSOKKAL ÉS GOMBÁKKAL. IN VITRO ÉS IN VIVO HIDROXILÁLÁSI VIZSGÁLATOK AMINOSAVAKON, SZTERÁN VÁZAS, AROMÁS ÉS HETEROAROMÁS VEGYÜLETEKKEL. PROOXIDÁNS ÉS ANTIOXIDANS VIZSGÁLATOK GYÖK, MOLEKULÁRIS ÉS ENZIM SZINTEN.

TUDOMÁNYOS MUNKÁI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN