MOÓR GYULA

JOGFILOZÓFUS


1888. AUGUSZTUS 11-ÉN SZÜLETETT BRASSÓBAN ÉS 1950. FEBRUÁR 3-ÁN HALT MEG BUDAPESTEN.

JOGI EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1906 ÉS 1910 KÖZÖTT KOLOZSVÁROTT VÉGEZTE. 1913-BAN "SUB AUSPICIIS REGIS" JOGTUDOMÁNYOK DOKTORÁVÁ AVATTÁK A KOLOZSVÁRI TUDOMÁNYEGYETEMEN, AHOL 1917-BEN "JOGBÖLCSELET" TÁRGYKÖRBÕL EGYETEMI MAGÁNTANÁRRÁ NEVEZTÉK KI.

1921. SZEPTEMBER 5-TÕL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRA, 1928-IG A JOGFILOZÓFIAI TANSZÉK VEZETÕJE VOLT. 1924/1925. TANÉVBEN DÉKÁNI, 1925/1926. TANÉVBEN PRODÉKÁNI TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE.

1928. DECEMBER 13-ÁN TÁVOZOTT SZEGEDRÕL, ÉS 1948. JANUÁR 1-IG, NYUGDÍJBAVONULÁSÁIG A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM TANSZÉKVEZETÕ EGYETEMI TANÁRA VOLT. AZ 1945/1946. TANÉVBEN AZ EGYETEM REKTORI TEENDÕIT LÁTTA EL.

1925-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ, MAJD 1942-BEN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

JELENTÕS SZEREPET VÁLLALT TÖBB TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGBAN . FONTOS TUDOMÁNYOS TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁBAN ÉS A JOGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGBAN.

ÚJKANTIÁNUS JOGFILOZÓFIÁJA IGEN NAGY HATÁST GYAKOROLT KORA JOGTUDOMÁNYÁRA. KUTATÁSI TERÜLETE A JOGBÖLCSELET, A SZOCIOLÓGIA ÉS A FILOZÓFIA TÁRGYKÖRÉT ÖLELTE FEL.MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN