MORVAY JÓZSEF

GYÓGYSZERÉSZ

1926. MÁJUS 31-ÉN SZÜLETETT MEZÕKÖVESDEN ÉS 1987. NOVEMBER 8-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1946 ÉS 1950 KÖZÖTT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1958-BAN GYÓGYSZERÉSZ, 1970-BEN VEGYÉSZ DOKTORI CÍMET SZERZETT. 1973-BAN KLINIKAI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOKBÓL, 1974-BEN GYÓGYSZERELLENÕRZÉS TÉMÁBAN SZAKGYÓGYSZERÉSZI VIZSGÁT TETT.

1950-TÕL A GYÓGYSZERÉSZETI VEGYTANI INTÉZETBEN DOLGOZOTT, MAJD 1965-TÕL HALÁLÁIG AZ ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁNAK LABORATÓRIUMÁT VEZETTE.

1969-BEN KANDIDÁTUSI VIZSGÁT TETT, 1970. JÚLIUS 1-TÕL DOCENSÉ NEVEZTÉK KI. 1984-BEN LETT A KÉMIAI TUDOMÁNYOK DOKTORA, 1986. JÚLIUS 1-TÕL EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT.

1950-BEN BEKAPCSOLÓDOTT A GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK, 1965-BEN AZ ORVOSTANHALLGATÓK OKTATÁSÁBA.

SZÁMOS TANULMÁNYÚTON VETT RÉSZT, TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK ELISMERÉSÉÜL VÁLASZTOTTÁK BE A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁGBA, A MAGYAR BIOKÉMIAI TÁRSASÁGBA ÉS A KLINIKAI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI TÁRSASÁGBA, AMELYEKBEN JELENTÕS FUNKCIÓKAT IS BETÖLTÖTT.

KIEMELKEDÕ OKTATÓI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÕI TEVÉKENYSÉGÉÉRT TÖBB ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT, 1965-BEN EMLÉKÉRMET,1979-BEN KIVÁLÓ MUNKÁÉRT KITÜNTETÉST KAPOTT. KÖZLEMÉNYEIÉRT AZ ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA ÉS A GYÓGYSZERÉSZET SZERKESZTÕSÉGE NÍVÓDÍJBAN RÉSZESÍTETTE.

KUTATÁSI TERÜLETE A SZÜLÉSZETI-NÕGYÓGYÁSZATI ENDOKRINOLÓGIA, KOMPLEX KÉMIA, KLINIKAI KÉMIAI ANALÍZIS VOLT. TÁRSSZERZÕKKEL 5 KÖNYVE, TÖBB EGYETEMI JEGYZETE ÉS KÖZEL 180 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYE JELENT MEG. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTARSADALOMBAN SZÉLES KÖRÛ MÛVELTSÉGÉVEL ÉS MINDIG SEGÍTÕKÉSZ, DERÛS EGYÉNISÉGÉVEL NAGY NÉPSZERÛSÉGRE TETT SZERT.LEGFONTOSABB MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN