</

NOVÁK ISTVÁN

GYÓGYSZERÉSZ

1906. SZEPTEMBER 25-ÉN SZÜLETETT NAGYENYEDEN ÉS 1978. NOVEMBER 28-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

GYÓGYSZERÉSZETI TANULMÁNYAIT A SZEGEDI TUDOMÁNY-EGYETEMEN VÉGEZTE, AHOL 1928-BAN GYÓGYSZERÉSZI, MAJD 1930-BAN GYÓGYSZERÉSZ DOKTORI OKLEVELET SZERZETT.

1927 ÉS 1930 KÖZÖTT A SZEGEDI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM A GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZETBEN ÉS AZ EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRBAN TANÁRSEGÉDKÉNT DOLGOZOTT.

1931 ÉS 1937 KÖZÖTT A RICHTER GEDEON GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI GYÁRBAN TEVÉKENYKEDETT, MAJD VISSZATÉRT SZEGEDRE, AHOL A GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET ÉS EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR FŐVEGYÉSZE VOLT.

1944-BEN AZ ORVOSTUDOMÁNYI KARON “A NEM-HIVATALOS GYÓGYSZEREK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK SZERKEZETE, ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA” TÁRGYKÖRBŐL HABILITÁLT.

1950. MÁRCIUS 1-ÉN DOCENSI, MAJD 1953. SZEPTEMBER 16-ÁN EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT AZ ISMÉT ÖNÁLLÓSULÓ GYÓGYSZERISMERETI INTÉZETBE, MELYNEK NEVE A KÉSŐBBIEKBEN GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERETI INTÉZETRE VÁLTOZOTT. 1977-IG TANSZÉKVEZETŐJE VOLT ENNEK AZ INTÉZETNEK.

1953 ÉS 1956 KÖZÖTT DÉKÁNHELYETTES, 1960/1961-ES TANÉVBEN REKTORHELYETTES, 1961-TŐL 1967-IG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TEENDŐIT LÁTTA EL.

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG VEZETŐSÉGI TAGJA, A GYÓGYNÖVÉNY SZAKOSZTÁLYÁNAK ELNÖKE, ÉS A GYÓGYSZERKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐSÉGI TAGJA, AZ AM. SOC. OF PHARMACOGNOSY, A FÉDÉRATION INT. PHARMACEUTIQUE, A GES. F. ARZNEIPFLANZENFORSCHUNG TAGJA VOLT.

TUDOMÁNYOS TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE AZ AKADÉMIA GYÓGYSZERÉSZETI ÉS GYÓGYSZERKÖNYVI BIZOTTSÁGÁBAN, A FARMAKOGNÓZIA ALBIZOTTSÁG ELNÖKE, AZ AKADÉMIA FLAVONOIDKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG ÉS ALKALOIDKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG TAGJA VOLT. 1968-TÓL RÉSZT VETT AZ ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN.

EREDMÉNYES MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT KIVÁLÓ GYÓGYSZERÉSZ LETT (1962), ÉS A MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZATBAN RÉSZESÜLT (1966, 1977).

KUTATÁSI TERÜLETE A TERMÉSZETES EREDETŰ GYÓGYSZEREK, BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEKET TARTALMAZÓ NÖVÉNYEK HATÓANYAGAINAK IZOLÁLÁSA, KÉMIAI SZERKEZETÉNEK FELDERÍTÉSE ÉS FARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLATA VOLT.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN