PÁRDUCZ MIHÁLY


RÉGÉSZ


1908. SZEPTEMBER 11-ÉN SZÜLETETT FEHÉRTEMPLOM FALUBAN ÉS 1974. ÁPRILIS 21-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN FOLYTATTA, AHOL 1932-BEN TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ SZAKOS DIPLOMÁT KAPOTT, MAJD UGYANEBBEN AZ ÉVBEN BÖLCSÉSZDOKTORRÁ AVATTÁK.

1930-TÓL A SZEGEDI EGYETEM RÉGISÉGTANI INTÉZETÉNEK TANÁRSEGÉDJE, 1932--1933-BAN ÖSZTÖNDÍJAS A BERLINI COLLEGIUM HUNGARICUMBAN.

1941-BEN MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT A NÉPVÁNDORLÁSOK MAGYARORSZÁG FÖLDJÉN A KR.U-I V. SZÁZADIG TÁRGYKÖRBÕL.

CÍMZETES NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRI KINEVEZÉSÉT 1946. JÚLIUS 2-ÁN VETTE ÁT, EKKOR MÁR A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÉGÉSZETI OSZTÁLYÁNAK A VEZETÕJE. ITT DOLGOZOTT 1959-IG.

1960-TÓL, MAGALAKÍTÁSÁTÓL 1974-IG A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RÉGÉSZETI KUTATÓCSOPORTJA NÉPVÁNDORLÁS KORI RÉSZLEGÉNEK VEZETÕJE.

TAGJA VOLT AZ ARCHEOLOGIAI ÉRTESÍTÕ S AZ ACTA ARCHEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGÁNAK (1952--66. ILL. 1952--70.). TÖBB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG IS TAGJAI KÖZÉ VÁLASZTOTTA.

A SZKÍTA ÉS A SZARMATA-HUN NÉPEK RÉGÉSZETI EMLÉKEIVEL S EZEK FÖLTÁRÁSÁVAL FOGLALKOZOTT. A HAZAI LOVASNOMÁD NÉPEK (SZKÍTÁK, SZARMATÁK, HUNOK) KULTURÁJÁT VIZSGÁLTA. FÕLEG CSONGRÁD ÉS PEST MEGYÉBEN VÉGZETT FÖLTÁRÁSOKAT. NEVÉHEZ FÛZÕDIK A SZENTES-VERKEZUGI KOCSITEMETKEZÉS, AZ ÁRTÁNDI FEJEDELMI SÍR, A TÁPIÓSZELEI TEMETÕ FÖLTÁRÁSA.

LEGFONTOSABB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN