SCHULTHEISZ EMIL

JOGÁSZ1899. DECEMBER 1-ÉN SZÜLETETT MISKOLCON ÉS 1983. AUGUSZTUS 9-ÉN HALT MEG SIÓFOKON.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A POZSONYI ÉS A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1922-BEN SZEREZTE MEG A JOGI DOKTORÁTUST, MAJD A KATONAI JOGSZOLGÁLTATÁS KÖTELÉKÉBE LÉPETT, ELSÕSORBAN ELMÉLETI KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZOTT. A KATONAI KÖTELÉKBÕL 1940-BEN TÁVOZOTT, KÉSÕBB 1945-BEN RÖVID IDÕRE VISSZATÉRT, HADBÍRÓ-VEZÉRÕRNAGY LETT.

1937-BEN KATONAI BÜNTEETÕJOG TÁRGYKÖRBEN MAGÁNTANÁRI KINEVEZÉST,1947-BEN PEDIG EGYETEMI TANÁRI MEGBÍZÁST KAPOTT A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEMEN.

1949-TÕL 1957-IG, NYUGDÍJBAVONULÁSÁIG, A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÜNTETÕJOGI TANSZÉKÉNEK VEZETÕJE VOLT. 1956 SZEPTEMBERÉTÕL 1957 FEBRUÁRJÁIG A JOGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TEENDÕIT LÁTTA EL. 1951 ÉS 1957 KÖZÖTT A KAR TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁBAN ÉS A JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY SZERKESZTÕBIZOTTSÁGÁBAN DOLGOZOTT.

1947-BEN A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM TISZTI KERESZTJE KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT.

KUTATÁSI TERÜLETE AZ ANYAGI BÜNTETÕJOG VIZSGÁLATÁRA, VALAMINT TÖRVÉNYSZERKESZTÉSI FELADATOK, ÍGY A KATONAI BÜNTETÕTÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉRE ÉS A BTK. KODIFIKÁCIÓS MUNKÁLATAIRA IRÁNYULT.MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN