SURÁNYI-UNGER TIVADAR

KÖZGAZDÁSZ

1898. FEBRUÁR 4-ÉN SZÜLETETT BUDAPESTEN ÉS 1973. NOVEMBER 1-ÉN HALT MEG NEW YORKBAN. A SZEGEDI EGYETEM STATISZTIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGTANI TANSZÉKÉNEK VOLT A VEZETÕJE 1929 ÉS 1940 KÖZÖTT.

TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI, GRAZI ÉS BÉCSI EGYETEMEKEN VÉGEZTE. 1919-BEN ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORÁTUST SZERZETT A GRAZI EGYETEMEN, 1920-BAN FILOZÓFIAI DOKTORÁTUST A BUDAPESTI EGYETEMEN ÉS 1921-BEN KÖZGAZDASÁGI DOKTORÁTUST A BUDAPESTI MÛEGYETEMEN. MAGÁNTANÁRI KINEVEZÉST 1925-BEN A JÓZSEF NÁDOR MÛEGYETEMRE, MAJD A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMRE KAPOTT. 1926-TÓL A MISKOLCI JOGAKADÉMIA TANÁRA VOLT.

1929. JANUÁR 24-ÉN NEVEZTÉK KI NYILVÁNOS RENDKIVÜLI TANÁRNAK ÉS TANSZÉKVEZETÕNEK A SZEGEDI FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEMRE. NYILVÁNOS RENDES TANÁRI KINEVEZÉST 1933. JÚNIUS 29-ÉN VETTE ÁT.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ TAGGÁ VÁLASZTOTTA 1935-BEN, MAJD 1948-BAN KIZÁRTÁK AZ AKADÉMIKUSOK SORAIBÓL ÉS A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETÕEN 1991-BEN REHABILITÁLTÁK.

A SZEGEDI EGYETEMEN ELTÖLTÖTT IDÕ ALATT, 1936-1937-BEN AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJA, MAJD AZ EZT KÖVETÕ TANÉVBEN PRODÉKÁNI TISZTSÉGET TÖLTÖTT BE.

SZEGEDI ÉVEI ALATT HÁROMSZOR HÍVTÁK MEG VENDÉGPROFESSZORNAK A LOS ANGELESI EGYETEMRE (1935, 1937, 1939). VÁLASZTMÁNYI TAGJA VOLT A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁGNAK ÉS ALELNÖKE A MAGYAR STATISZTIKAI TÁRSASÁGNAK.

1939-BEN KITÜNTETTÉK A FRANCIA ODRE DE MÉRITE AGRICOLE ÉRDEMRENDDEL.

1940-TÕL A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRA. 1945-TÕL KÜLFÖLDÖN ÉLT, A SYRACUSAI (USA, NEW YORK ÁLLAM) EGYETEM VENDÉGPROFESSZORA 1946-TÓL 1964-IG. 1958-TÓL A GÖTTINGENI EGYETEMEN TANÍTOTT NYOLC ÉVIG ÉS 1964-65-BEN AZ EGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KÖZGAZDASÁGI KARÁNAK A DÉKÁNI TISZTJÉT TÖLTÖTTE BE. VENDÉGPROFESSZORKÉNT OKTATOTT A MÜNCHENI, MARBURGI, TÜBINGENI, BOMBAY-I ÉS SANGHAJI EGYETEMEN.

ELMÉLETI KÖZGAZDASÁGTANNAL, GAZDASÁGTÖRTÉNETTEL ÉS GAZDASÁGFILOZÓFIAI KÉRDÉSEKKEL, VALAMINT KELET-EURÓPA GAZDASÁGI PROBLÉMÁIVAL FOGLALKOZOTT.


LEGFONTOSABB MÛVEI