SZÁNTÓ FERENC

VEGYÉSZ

1925. AUGUSZTUS 31-ÉN SZÜLETETT ABONY KÖZSÉGBEN ÉS 1989. MÁRCIUS 25-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1943 ÉS 1949 KÖZÖTT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMEN FOLYTATTA ÉS ITT KAPOTT 1947-BEN VEGYÉSZI ÉS 1949-BEN KÉMIA-FIZIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET. A TANÁRI OKLEVÉLLEL EGYIDÕBEN SZEREZTE MEG A DOKTORI CÍMET IS.

1949 DECEMBERÉBEN BUZÁGH ALADÁR AKADÉMIKUS AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLOIDKÉMIAI ÉS KOLLOIDTECHNOLÓGIAI TANSZÉKÉRE HÍVTA MUNKATÁRSNAK.

1951-BEN KAPOTT TANÁRSEGÉDI KINEVEZÉST A SZEGEDI EGYETEM KOLLOIDKÉMIAI LABORATÓRIUMÁBA BUZÁGH AKADÉMIKUS JAVASLATÁRA. ITT BEKAPCSOLÓDOTT A KOLLOIDKÉMIA OKTATÁSÁBA ÉS KUTATÁSÁBA.

1961-BEN MEGVÉDTE KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉT ÉS DOCENSI KINEVEZÉST KAPOTT 1962-BEN.

A KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK AZ Õ VEZETÉSÉVEL 1966. NOVEMBER 1-VEL ALAKULT MEG ÉS ÉLETE VÉGÉIG IRÁNYÍTOTTA A TANSZÉKEN FOLYÓ OKTATÁST ÉS KUTATÁST.

1977-BEN MEGVÉDTE AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉT, EZT KÖVETÕEN 1978-BAN EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT.

A HETVENES ÉVEK ELEJÉTÕL AKTÍV RÉSZTVEVÕJE A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLETNEK, SZÁMOS SZAKMAI TESTÜLETNEK VOLT A TAGJA.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1980-BAN TUDOMÁNYOS MUNKASSÁGÁNAK ELISMERÉSEKÉNT BUZÁGH ALADÁR DÍJJAL TÜNTETTE KI.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁBAN FOGLALKOZOTT A TERMÉSZETES ÉS MÓDOSÍTOTT FELÜLETÛ AGYAGÁSVÁNYOK, PIGMENTEK ADSZORPCIÓS ÉS NEDVESEDÉSI TULAJDONSÁGAIVAL. KUTATTA A SZUSZPENZIÓK ÜLEPEDÉSI ÉS REOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAIT. KIDOLGOZTA AZ ORGANOFIL AGYAGÁSVÁNYOK ÉS TÖLTÕANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSÁNAK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSÁT.

MUNKATÁRSAIVAL SZÁMOS KÜL- ÉS BELFÖLDI SZABADALOM KIDOLGOZÁSÁBAN VETT RÉSZT.

LEGFONTOSABB MÛVEI.