SZAUDER JÓZSEF

IRODALOMTÖRTÉNÉSZ


1917. FEBRUÁR 26-ÁN SZÜLETETT BUDAPESTEN ÉS 1975. AUGUSZTUS 6-ÁN HALT MEG UGYANITT.

AZ EÖTVÖS KOLLÉGIUM TAGJAKÉNT A BUDAPESTI ÉS A RÓMAI TUDOMÁNYEGYETEMEN MAGYAR ÉS OLASZ IRODALMAT VALAMINT NYELVÉSZETET TANULT. 1940-BEN A BUDAPESTI EGYETEMEN MAGYAR-OLASZ SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET KAPOTT ÉS ITT DOKTORÁLT 1941-BEN. DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁNAK CÍME:

FALUDI UDVARI EMBERE.

A BUDAPESTI KÖLCSEY GIMNÁZIUMBAN TANÍTOTT 1941--1945 KÖZÖTT, MAJD AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRBAN DOLGOZOTT 1950-IG.

A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM I. SZÁMÚ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK DOCENSEKÉNT TANÍTOTT 1956-IG, KÖZBEN 1952-BEN AZ IRODALOMTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA CÍMET IS MEGSZEREZTE.

1956--1961 KÖZÖTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI INTÉZETÉNEK OSZTÁLYVEZETÕJE VOLT, MELLETTE A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN IS OKTATOTT.

1961-TÕL 1965-IG A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM I. SZÁMÚ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉKÉNEK EGYETEMI TANÁRA ÉS TANSZÉKVEZETÕJE. AZ 1964/65. TANÉVBEN DÉKÁNI MEGBÍZÁST KAPOTT A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON.

1966-TÓL ISMÉT BUDAPESTRE KERÜLT, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK TUDOMÁNYOS FÕMUNKATÁRSA LETT. 1967-BEN AZ IRODALOMTUDOMÁNY DOKTORA CÍMET SZEREZTE MEG, MAJD 1970-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK. 1971--1975 KÖZÖTT A RÓMAI EGYETEMEN VENDÉGPROFESSZORKÉNT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL TARTOTT ELÕADÁSOKAT.

MAGYAR FELVILÁGOSODÁS ÉS REFORMKOR IRODALMÁVAL, A MAGYAR SZELLEMI MEGÚJULÁS KORA NAGYJAINAK ÉLETÉVEL ÉS MUNKÁSSÁGÁVAL FOGLALKOZOTT. KUTATÁSI TERÜLETÉHEZ TARTOZOTT A XIII. ÉS A XVIII. SZÁZADI OLASZ IRODALOM, A MAGYAR-OLASZ IRODALMI ÉS MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI KAPCSOLATOK, ÉS A MAGYAR KRITIKATÖRTÉNET KIALAKULÁSA ÉS FEJLÕDÉSE. MÛVEIBEN A SOKOLDALÚ MÛVELTSÉG FILOLÓGIAI PONTOSSÁGGAL ÉS STÍLUSSAL PÁROSULT.

LEGFONTOSABB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN