SZÉKI TIBOR

VEGYÉSZ

1879. ÁPRILIS 18-ÁN SZÜLETETT KOLOZSVÁROTT ÉS 1950. DECEMBER 4-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT KOLOZSVÁRON VÉGEZTE, 1900-BAN GYÓGYSZERÉSZ, 1901-BEN GYÓGYSZERÉSZDOKTORI ÉS 1902-BEN VEGYÉSZDOKTORI OKLEVELET SZERZETT.

1905-BEN A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM VEGYTANI INTÉZETÉNEK GYAKORNOKA, MAJD TANÁRSEGÉDE LETT. 1907-BEN BERLINBEN KARL LIEBERMANN VILÁGHIRŰ KÉMIKUS EGYETEMI TANÁR MELLETT MINT MAGÁNASSZISZTENS MŰKÖDÖTT, MAJD A SZERVES KÉMIA MAGÁNTANÁRA, 1917-BEN PEDIG KOLOZSVÁROTT EGYETEMI NYILVÁNOS RENDKIVÜLI TANÁR.

1922-TŐL A SZEGEDI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM NYILVÁNOS RENDES TANÁRÁVÁ NEVEZTÉK KI ÉS MEGBÍZTÁK AZ EGYETEM SZERVES KÉMIAI INTÉZETÉNEK MEGSZERVEZÉSÉVEL ÉS VEZETÉSÉVEL.

A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARNAK 1926--27. TANÉVBEN DÉKÁNJA, 1927--28. ÉS 1928--29. TANÉVBEN PRODÉKÁNJA VOLT.

AZ 1933--34-ES TANÉVBEN AZ EGYETEMEN REKTORI MEGBÍZÁST KAPOTT.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1934-BEN LEVELEZŐ, 1945-BEN RENDES TAGGÁ VÁLASZTOTTA.

A KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉPZŐ INTÉZET TANÁRA ÉS IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJA, AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRVIZSGÁLÓ, A GYÓGYSZERÉSZGYAKORNOKI, ÉS GYÓGYSZERÉSZMESTERI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG TAGJA, A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ SZÖVETSÉG TISZTELETBELI, A BERLINI DEUTSCHE CHEMISCHE GESELLSCHAFT RENDES TAGJA VOLT.

1934-TŐL A BUDAPESTI EGYETEM ANALITIKAI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÉMIA NYILVÁNOS RENDES TANÁRA, IGAZGATÓJA AZ 1949-ES NYUGDÍJAZÁSÁIG.

TUDOMÁNYOS KUTATÁSA FÖLEG AZ ASARONOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK FELÉ IRÁNYULT, TÖBB ÚJ VEGYÜLETET ÁLLÍTOTT ELŐ ÉS VIZSGÁLTA SZERKEZETÜKET. IGEN JELENTŐS EREDMÉNYEKET ÉRT EL TROMBÓZIS ELLENI GYÓGYSZERKUTATÁSBAN.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN